Close Menu

Er det grunn nok til å bli oppsagt at man stjeler legemidler for å gjøre et selvmordsforsøk? St. Olavs hospital mente det og sa opp en ambulansearbeider som prøvde å ta livet sitt med en overdose av narkotika. Trøndelag tingrett ga sykehuset rett og dømte ambulanse­arbeideren til å betale sykehusets saksomkostninger på 360 000 kroner i tillegg.

Ambulansearbeideren var i slutten av 30-årene år i 2020 da han forsøkte å ta livet sitt. To år tidligere hadde han rykket ut til både et dobbeltdrap og en dødsulykke samme uke. Mannen hadde vært ambulansearbeider i mange år, og selvmordsforsøket skjedde mens han var sykemeldt for en psykisk reaksjon på disse hendelsene. Han husker ikke selvmordsforsøket selv, men det er klart at han sendte avskjedsmeldinger på sms. Da han ble funnet, ble han innlagt på psykiatrisk avdeling og et halvt år senere fikk han diagnosen PTSD, posttraumatisk stresslidelse. Han fikk ikke jobben tilbake da han kom på bena, tvert imot, han ble sagt opp. Fagforbundet tok saken til retten.

Grovt tillitsbrudd

St. Olavs hospital, hvor ambulansearbeideren var ansatt, mente ifølge papirene fra dommen at tyveriet av narkotiske stoffer var et alvorlig tillitsbrudd. Sykehusets advokat mente at selvmordsforsøket skyldtes komplekse årsaksforhold, og at hendelsene fra 2018 kan ha bidratt til utviklingen av PTSD.

Ambulansearbeideren hadde vært i kontakt med sykehuset for å få en omplassering i stedet for sparken, til en posisjon hvor han ikke ville ha tilgang til legemidler. Det gikk ikke sykehuset med på. I retten sa deres advokat at hensynet til St. Olavs hospital måtte veie tyngre enn hans interesse. I den skriftlige begrunnelsen for oppsigelsen står det blant annet: «Arbeids­giver opplever hendelsen 2. september som et grovt tillitsbrudd. Dersom hendelsen blir kjent, vil den utvilsomt også vekke sterke reaksjoner hos ansatte og allmennheten» og «Arbeidsgiver har vurdert omplassering, men er kommet til at en slik reaksjon ikke ville ha stått i forhold til arbeidstakers opptreden. Den beskrevne hendelsen utgjør et så alvorlig brudd på det tillitsforholdet som ansettelsesforholdet i helse- og omsorgssektoren er avhengig av, at omplassering til en annen stilling internt i foretaket ikke ville ha vært en adekvat reaksjon.»

Portrett av Anne-Gry Rønning-Aaby

SYKDOM: – Hendelsen skjedde mens mannen var sykemeldt, og var utslag av en alvorlig psykisk reaksjon, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

Krevde erstatning

Ambulansearbeiderens advokat Anne-Gry Rønning-Aaby krevde oppsigelsen ugyldig og at arbeidsgiver skulle betale erstatning for ikke-økonomisk skade i tillegg til mannens saksomkostninger. Hun hevdet også at saken gjaldt et engangstilfelle uten fare for gjen­takelse. Sykehuset svarte med å kreve frifinnelse og sine saksomkostninger dekket. I dommen fra Trøndelag tingrett står det blant annet at retten innser at en oppsigelse vil ramme hardt, både personlig og økonomisk. Mannen har forsørgeransvar for et barn og det er risiko for at han en periode vil stå utenfor arbeidslivet. Han anses å være psykisk sårbar selv om han har fremgang og positive prognoser for sin psykiske helse. Likevel kommer dommerne til at medikamenttyveri er så alvorlig at det veier tyngre. Dermed lander retten på at en oppsigelse er en rimelig og forholdsmessig reaksjon.

Helsetilsynet har imidlertid ikke fratatt mannen autorisasjon som helsepersonell.

Saken ble anket til lagmannsretten, og er satt opp til behandling i Frostating lagmannsrett i februar 2022. Hverken ambulansearbeideren eller advokat Rønning-Aaby ønsker å kommentere saken nå.

SISTE: Partene er blitt enige utenom rettssalen og har kommet fram til et forlik som også omfatter saksomkostningene. Saken blir derfor ikke anket. •

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!