Close Menu

Får personer med høy selvmordsrisiko god og trygg behandling i psykisk helsevern for voksne? Det er spørsmålet Statens helsetilsyn har gått ut med i et landsomfattende tilsyn av helsetjenestene.

Ved Sørlandet sykehus er svaret blitt nei etter besøk fra tilsynsmyndigheten i midten av mars.

Døgnenheten ved DPS Strømme har ifølge Helsetilsynet gitt uforsvarlig behandling og oppfølging av pasienter med depresjon.

Helsetilsynet skriver i sin rapport at det er risiko for at pasienter skrives ut uten behandling med selvmordsreduserende effekt, og uten at det er tilrettelagt for mestring av eventuelle nye kriser.

Må gjøre endringer

«Sykehuset har ikke lagt til rette for og fulgt opp at alle pasienter med depresjon ved Døgnenheten DPS Strømme blir personlig undersøkt av spesialist under oppholdet og at pasienter får behandling basert på oppdaterte diagnostiske vurderinger. Det er heller ikke alltid lagt til rette for ny time etter utskrivning, kriseplan og kontakt med pårørende» står det i rapporten.

Pasienter med depresjon har en sørlig høy selvmordsrisiko på gruppenivå.

Sørlandet sykehuset har med dette brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9. Helsetilsynet krever at sykehuset setter i gang tiltak for å rette opp praksisen og videre dokumenterer endringene. Ettersom sykehuset ikke selv har oppdaget svikten, må det også settes i gang nye eller forbedrede tiltak for slik kontroll.

Fristen for å komme opp med en ny plan er satt til 24. juni. Avdelingssjefen ved DPS Strømme ønsker ikke å gi noen kommentar før etter at de har levert sitt svar til Helsetilsynet. •

×
Kjære leser!
Hjelp oss å bekjempe stigma og fremme psykisk helse! Du leser Magasinet Psykisk helse, en uavhengig og redaktørstyrt publikasjon dedikert til å spre kunnskap og øke åpenhet - med kvalitetssikret innhold. Denne og mange av artiklene er gratis for leserne. Men vi trenger din støtte for å fortsette det viktige arbeidet. En liten donasjon kan gjøre en stor forskjell. Med bare 50 kroner kan du bidra til å:
• Spre viktig informasjon til flere som trenger det.
• Øke forståelsen og bekjempe stigmatisering.
• Gi håp og støtte til alle som sliter.
Doner nå via Vipps til 12137 og bli med i arbeidet for bedre psykisk helse for alle! Hjertelig takk for din støtte! Vennlig hilsen redaksjonen i Magasinet Psykisk helse.