Close Menu

– Hvorfor heter boken om lykke Én svale gjør ingen sommer?

– Dette er et kjent sitat, men ikke alle vet at det kommer fra Aristoteles og at det handler om at lykke tar tid. Det er det boken handler om. Aristoteles mente til og med at et liv kan være lykkelig også etter døden. Det sentrale er at man har levd et fullstendig liv.

– Hva kan vi i dag få ut av antikkens begrep om lykke, som var for 2500 år siden?

– Vi møter ulike forståelser av lykke i antikken, men felles for dem er et helhetlig blikk på livet. Lykke er i liten grad en flyktig følelse i et kort øyeblikk. Solon og Aristoteles gir oss gode ressurser til å reflektere over lykke, selv om vi kanskje ikke bruker dem i det daglige. Riktignok rimer ikke alt hos Aristoteles i dag, for eksempel at barn ikke kan være lykkelige fordi de ikke har realisert sitt fulle potensial. Et lite barn kan imidlertid ha mye glede, det ville ikke Aristoteles nektet for.

– Er det et press i dag om å være lykkelig?

– Det kan synes sånn, men det har jeg ikke forsket på. Hvis man opplever det, kan det være greit å se på hva slags begrep vi har om lykke. Hvis man for eksempel ønsker at ens egne barn skal bli lykkelige, handler det trolig ikke om en kortvarig følelse, men en tilstand som går over lengre tid. Når man leser antikken får man en mer nyansert forståelse av hva som er verdt å strebe etter. I dag har vi kanskje et inntrykk av at velstand og å ha bra ting rundt seg er viktig. Tenker man grundig over hva som gjør et liv lykkelig, kan man slippe en del stress.

– Henger lykke og et godt liv alltid sammen?

– Man kan bruke ordet lykke på forskjellige måter. I hverdagen er det korte øyeblikk eller glimt av glede som kan oppstå uavhengig av hvor godt livet går. I antikken er det for flere vanskelig å si at livet har vært lykkelig hvis det går dårlig til slutt. Uansett hvilken lykkeforståelse du legger til grunn, krever antikken et minimum av flaks i livet for å bli lykkelig. Man må ha visse ressurser tilgjengelig for å utvikle seg. Hos Aristoteles gjelder det å utvikle vår karakter for å utføre såkalt dygdige handlinger, for å bli lykkelig. Lykke er ikke en følelse, men en aktivitet eller virksomhet.

– Hva er lykke for deg?

– Etter å ha jobbet så mye med antikken, er lykke på et overordnet plan å være fornøyd med livet mitt. Selv om ikke alle dager er like bra, er det å være helhetlig fornøyd. •

Bio Hilde Vinje (32)
Arrow
  • Filosof
  • Bor i Kristiansand
  • Aktuell med bok om lykke i antikken: Én svale gjør ingen sommer
×
Kjære leser!
Hjelp oss å bekjempe stigma og fremme psykisk helse! Du leser Magasinet Psykisk helse, en uavhengig og redaktørstyrt publikasjon dedikert til å spre kunnskap og øke åpenhet - med kvalitetssikret innhold. Denne og mange av artiklene er gratis for leserne. Men vi trenger din støtte for å fortsette det viktige arbeidet. En liten donasjon kan gjøre en stor forskjell. Med bare 50 kroner kan du bidra til å:
• Spre viktig informasjon til flere som trenger det.
• Øke forståelsen og bekjempe stigmatisering.
• Gi håp og støtte til alle som sliter.
Doner nå via Vipps til 12137 og bli med i arbeidet for bedre psykisk helse for alle! Hjertelig takk for din støtte! Vennlig hilsen redaksjonen i Magasinet Psykisk helse.