Close Menu

– Alarmerende om legemiddelbruk

En undersøkelse av legemiddelbruk blant 100 unge i alderen 15 til 20 år viser at nesten halvparten har brukt tre til fem legemidler mot psykiske plager.

Foto av rapporten om legemiddelbruk blant unge

De fleste fikk først sovemedisin og antidepressive legemidler, så antipsykotiske eller beroligende legemidler. Det første stedet de fleste fikk legemidlene var ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP).

Lite forskning

– Rapporten er alarmerende, og den må få betydning, selv om den ikke bygger på en stor, randomisert undersøkelse, sier Marit Sanner, leder for Forandringsfabrikken.

– Det finnes nesten ikke forskning på hva barn og unge selv sier om å måtte bruke legemidler. Barns rettig­heter som er nedfelt i Barnekonvensjonen blir hele tiden brutt, legger hun til.

Ikke godkjent

Sanner forteller at veldig mange av legemidlene som barn og unge må ta ikke er godkjent for bruk til barn og unge.

– Dette har vi kjent til i flere år. Nå vet vi at de unge heller ikke opplever at de blir hørt, eller at de har noe valg. Noen sier: Det var ikke et reelt valg for meg om jeg skulle ta medisin eller ikke. Hvis jeg ikke gjorde det, fikk jeg ingen annen behandling.

Mangler nedtrapping

I rapporten kommer det også fram at det ikke er noen plan for nedtrapping av legemiddelbruken, eller at doseringen følges nøye opp.

– Alt for mange opplever at de blir gående på legemidler uten at noen spør hva slags nytte de har av dem. Rapporten er blitt kritisert fordi undersøkelsen ikke er omfattende. Men den bygger på dybdesamtaler, sier Sanner.

Forandringsfabrikken skal i møte med helse­ministeren, og oppfordrer også helsedirektoratet til å følge opp. Rapporten er støttet av Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Dam. •

Vipps 12137

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse