Close Menu

Mens psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo jobber systematisk for å øke andelen gutter på embetsstudiet, er problemet motsatt på professornivå:

– Der er det flere menn. Unntaket er på klinisk fagavdeling, der er det noe bedre kjønnsbalanse, sier professor Vibeke Moe, som er utdanningsleder på psykologi.

– For deg må det være et lite paradoks?

– Ja, dette har vi stort søkelys på. I perioden 2021-2022 ble det satt i gang et prosjekt for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet ved instituttet

Vi er nøye på hvordan vi utlyser stillinger, for eksempel. Vi har stor overvekt av kvinnelige studenter og stipendiater, og på 1.amanuensisnivå er det en nokså jevn kjønnsbalanse, sier Moe. 1. amanuensis ligger nest øverst på den akademiske rangstigen. Likevel er spranget fra 1.amanuensis til professor større for kvinner.

Portrett av Vibeke Moe

TRENGER GUTTER: – Hvis det stabilt blir bedre kjønnsbalanse, kan det bidra til å holde på de mannlige studentene vi har, sier professor Vibeke Moe, som er glad for uttelling av kjønnspoeng på studiet. Foto: Sverre Aurstad

Nærmere 30 prosent menn

Det var i 2019 at Psykologisk institutt i Oslo innførte ett tilleggspoeng på førstegangskvoten for mannlige søkere til embetsstudiet, altså de som kommer rett fra videregående skole. I 2021 ble det ett ekstra guttepoeng også på ordinær kvote.

– Kjønnsfordelingen var ca. 20 prosent menn og 80 prosent kvinner mellom 2014 og 2018. Våren 2022 nærmet vi oss 30 prosent gutter. Noen kull har over 30 prosent gutter også. Vi er veldig glade for resultatet, og synes det er viktig å fortsette arbeidet med større mangfold blant studentene, sier Moe. Hun mener flere mannlige studenter gjør noe positivt med miljøet på studiet, og med ulike måter å tenke psykisk helse på.

– Hvordan er frafallet på studiet når det gjelder kjønn?

– Det er ikke mer frafall blant menn enn kvinner tidlig i studiet. Men, når mennene er få merkes frafallet spesielt godt. Hvis det stabilt blir større andel menn, kan det hjelpe til med å holde på dem vi har, sier Moe som gjerne vil fortsette med kjønnspoeng. •

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse