Lukk

Tips og råd til voksne med ungdom i huset

Hva kan vi gjøre for å hjelpe ungdommene til å oppleve mestring og hverdagsglede? Her får du ni konkrete hverdagsglederåd.

Hva vi gjør og hva vi vier tid og oppmerksomhet er av stor betydning for hvordan vi har det. Selv om vi ikke kan skjerme barn og unge mot belastninger og negative hendelser, kan vi hjelpe dem med  å oppleve mestring og hverdagsglede. Her får du ni konkrete råd:

TENÅRENE KOMMER!

Snakk sammen om endringene som skjer og kommer til å skje med barnet ditt. Selv om barna får opplæring i skolen om pubertet og endringer i kroppen, er det likevel ikke slik at skolen kan stå for all denne informasjonen. Det er en viktig oppgave å snakke med barna om forandringene som vil komme fysisk, og ikke minst mentalt.

HEIA, HEIA!

Vis interesse for skole, venner og fritidsaktiviteter. Når vi stiller opp for barna og viser at vi interesserer oss for det som opptar dem, skaper det tillit og gir barna en følelse av at det de driver med, og som er viktig for dem, også er viktig for oss. Vær tilgjengelig, ta deg tid til å lytte til hva barna har å si, og vis forståelse. Ingen liker å ikke bli tatt på alvor. Vis måtehold når det gjelder velmenende råd og formaninger. Du kan lett bli oppfattet moraliserende av de unge. En tommelfingerregel kan være å normalisere uten å bagatellisere. Uansett, hei på barnet ditt!

IKKE NO’ SNIKK SNAKK

Snakk positivt om skolen, også når du ikke har lyst til det. Det er ikke alltid foreldre er fornøyde med skolen eller med lærerne, men slike problemer må tas opp med dem det gjelder og ikke med barna. Skolen er en stor og viktig del av barn og unges liv når det gjelder kunnskapsmessig utvikling, men også når det gjelder den menneskelige og sosiale utviklingen. Har du ikke noe pent å si – vær stille! Delta på skolens arrangementer, ikke bare på foreldremøter, men også når det inviteres til temamøter og sosiale sammenkomster. Det er minst like viktig nå som da barna var små.

GRENSELØS ELLER GRENSELOS?

Ungdommene vil ikke at du abdiserer, selv om de ofte kan være oppgitt over foreldre som blander seg i alt. Fortsett å sette grenser og følg med på hva de bruker tiden på, hva de liker å gjøre og hvem de er sammen med. Ha et åpent hjem, så blir du kjent med vennene også. Vis romslighet, men vær samtidig tydelig. Ungdommene vil gjerne bestemme mye selv, og må få lov til å prøve seg og gjøre feil. Samtidig er det viktig å snakke om grenser og gjøre avtaler, og ikke tolerere kriminell atferd eller ulovligheter.

STAK UT RETNINGEN SAMMEN

I ungdomstiden må mange store avgjørelser tas av unge og ofte umodne mennesker. Husk at ungdom ikke er små voksne. De er i en overgangsfase og trenger fortsatt hjelp og støtte. Hjelp ungdommen i huset med å stake ut en god retning for framtiden. En av de store utfordringene for tenåringer er å finne ut hvem de er og hvem de vil være. De jobber mye med å finne sin plass, tilpasse seg skolens krav og ta stilling til utdannings- og yrkesvalg. De ser etter rollemodeller og det er viktig at foreldre viser hvordan de vil at barna skal være gjennom handling og ikke bare gjennom ord. Husk at du er den voksne og må gå foran som et godt eksempel.

LYTT TIL ERFARNE VEIVISERE

Søk råd hos andre foreldre til ungdom på samme alder. Ved å snakke med andre voksne kan dere få utvekslet erfaringer om for eksempel hvilke regler man praktiserer. Du kan også få tilbakemelding på om noen andre er bekymret for din ungdom. For en del unge kan det være lettere å åpne seg for andres foreldre enn sine egne.

NOK SØVN

Gode rutiner for søvn er avgjørende hele livet, ikke bare når man er barn. Selv om barna blir større betyr ikke det at de trenger mindre søvn, snarere tvert imot. For lite søvn kan føre til dårlig humør, dårligere hukommelse og svekket immunforsvar. En studie viser at selvfølelsen stiger når du er uthvilt og energisk, mens trøtthet kan føre til at normale oppgaver fremstår som et slit. Både kropp og psyke kan komme i ubalanse av for lite søvn. Nok søvn er roten til mye godt.

RIKTIG MAT

Et godt og variert kosthold er viktig for mennesker i vekst. Ungdom trenger riktig ernæring for å få nok næringsstoffer til vekst og utvikling. Et dårlig kosthold kan blant annet føre til slapphet og konsentrasjonsproblemer. Et sunt kosthold gir mer energi, bedre humør og sterkere immunforsvar, i tillegg til å forebygge overvekt og en rekke sykdommer. Hjelp ungdommene med å velge riktig mat, og tilrettelegg for et sunt kosthold for hele familien. Spis fargerikt!

UT PÅ TUR

Det er vanskeligere å få med seg barn ut på tur i skogen, på fotballbanen eller på sykkeltur etter hvert som de blir større. Prøv allikevel, som regel syns de det er hyggeligere enn de kanskje gir utrykk for.

Hvorfor er hverdagsgleden så viktig?

Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet har forsket mye på lykke og hverdagsglede. Hun sier:

«Hverdagsglede handler både om å ha gode følelser og om å fungere godt. Det handler om å oppleve glede og mening, energi og tilfredshet, om å bruke styrker, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring. Hverdagsgleden er derfor en verdi i seg selv. I tillegg har hverdagsgleden en rekke viktige konsekvenser. Forskning viser at positive følelser har sammenheng med viktige gevinster, som bedre helse, bedre vennskap og lengre liv. En rekke undersøkelser viser at positive følelser bidrar til å bygge psykiske, sosiale og fysiske ressurser. De medvirker til at vi blir mer kreative i vår problemløsning og ser nye løsninger på gamle problemer, de bidrar til initiativ og pågangsmot, til at vi åpner oss for andre mennesker og ser nye muligheter. Positive følelser ser også ut til å viske ut negative helsekonsekvenser av tristhet, uro og bekymring. Positive følelser har derfor viktige funksjoner som gir store gevinster for hver enkelt av oss. I tillegg viser forskning at lykke, glede og positivitet smitter. Egen hverdagsglede kan dermed bidra til andres glede, til bedre nærmiljøer og vennskap, til tryggere familier og bedre arbeidsplassen.»

Denne siden er laget som en del av prosjektet Psykisk oppvekst og med  støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Om Psykisk oppvekst

Psykisk oppvekst er starten på en helhetlig kunnskapsbank som vi i fremtiden håper vil bli nyttig for alle som jobber for, med og rundt barn eller har en spesiell interesse for barns oppvekstsvilkår og utvikling.