Lukk

Psykisk helse og arbeidsliv

Å ha psykiske helseplager trenger ikke å bety at man ikke kan jobbe. De fleste med psykiske helseplager er i arbeid. Arbeid gir mening, mestring og tilhørighet til et sosialt miljø.

Før var det vanligere å tenke at mennesker med psykiske helseplager måtte bli friske før de gikk ut i arbeid. Nå vet vi mer om at arbeid kan gjøre folk friskere. Det er ikke diagnosen i seg selv som avgjør om man kan arbeide eller ikke. Det handler om å finne arbeidsoppgaver og løsninger som passer for den enkelte.

God ledelse er å se hver og en

Det er viktig at arbeidsgivere ser mulighetene hos den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiveren må legge til rette for en god dialog. Arbeidsgiver og arbeidstaker er begge forpliktet til å komme frem til hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, i tillegg til å bli enige om arbeidstid og eventuelle andre tilretteleggingsbehov. Arbeidsgiveren har ansvar for å gi opplæring og sørge for at arbeidstakeren blir tatt godt imot i arbeidsmiljøet.

Rådet for psykiske helse har sammen med AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) laget en liste med anbefalinger for arbeidsgivere og støtteapparatet i forbindelse med rekruttering og inkludering av mennesker med psykiske helseplager.

Råd til NAV og støtteapparatet ved arbeidsutprøving

– Finn arbeidsoppgaver som passer arbeidssøkeren og følg opp arbeidsforholdet:

 • Sjekk om arbeidssøkeren er interessert i, og egnet til, de aktuelle arbeidsoppgavene.
 • Skaff deg kunnskap om den aktuelle arbeidsplassen, arbeidsmiljø og type arbeidsoppgaver.
 • Besøk bedriften før avtale om arbeidsutprøving inngås.
 • Informer arbeidsgiver om hensikt, varighet, vilkår, finansiering, hjelpemidler, oppfølging og ansvarsfordeling.
 • Gi råd og veiledning i forbindelse med søknader og skjemaer angående tilskuddsordninger, hjelpemidler osv.
 • Inngå skriftlige avtaler om varighet, mulighet for forlengelse, hyppighet og hensikten med oppfølging.
 • Lag tilretteleggingsgaranti som sikrer god oppfølging.
 • Sørg for proaktiv, forebyggende oppfølging på arbeidsplass etter behov.
 • Sørg for opplæring av faddere, mentorer, kollegastøtte.
 • Ta ansvar for god avslutning hvis arbeidsforholdet ikke fungerer etter hensikten.

Råd til arbeidsgiver ved rekrutteringen og arbeidsutprøvingen

– Etterspør følgende hos NAV og støtteapparatet:

 • Hva slags arbeidsoppgaver arbeidssøkeren er interessert i.
 • Om NAV/støtteapparat kjenner din arbeidsplass, arbeidsmiljø og type arbeidsoppgaver.
 • Hva er hensikten med arbeidsutprøvingen, samt dens varighet, vilkår og finansiering?
 • Inngå klare avtaler om oppfølging, hjelpemidler, ansvarsfordeling osv.
 • Tilretteleggingsgaranti med fast kontaktperson og kontaktinformasjon som kan sikre oppfølging.
 • Oppfølging på arbeidsplass etter behov, herunder eventuell opplæring av faddere, mentorer, kollegastøtte.
 • Ansvar for god avslutning hvis arbeidsforholdet ikke fungerer etter hensikten.

Last ned AFI-rapport 5/2014: Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?

Last ned kort med råd til NAV/Støtteapparat/arbeidsgivere

Tiltak og oppfølging

NAV har flere tiltak som retter seg inn mot å inkludere mennesker med psykiske lidelser i jobb.

Les om Navs tiltak her:
Har du psykiske helseplager og ønsker å komme i jobb?
Lønnstilskudd kan gjøre terskelen for ansettelse lavere.

Andre tiltak:
Fontenehus Norge jobber for at arbeidsrettet rehabilitering skal få en sentral plass i tilbudet til personer med psykiske helseplager.