Lukk

Til deg som er sykemeldt

Er du sykemeldt, eller står i fare for å bli det, på grunn av psykiske helseplager? Selv om det for noen kan være riktig med en pause fra jobben, er det viktig å vite at de fleste av oss blir fortere friske hvis vi er i arbeid. Alt handler om tilrettelegging og det å gå litt forsiktig frem.

Før var det vanlig å være helt borte fra jobb i perioder med sykdom og psykiske helseplager. Nå vet vi at det i de fleste tilfeller er god behandling å være i jobb. Forskning viser at vi blir friskere og får det bedre av å være i arbeid/aktivitet – selvsagt tilpasset din helsetilstand og dine behov. Dialog med arbeidsgiver og øvrig støtteapparat (NAV, lege, etc.) er forutsetninger for å få til en god løsning.

Aktivitet gjør godt!

  • Snakk med arbeidsgiver og fastlege/behandler (og eventuelt NAV) om hva som kan være passende aktivitetsnivå/jobbmengde
  • Hvis fleksibilitet er viktig for deg, det å legge opp arbeidsdagen etter dagsform – be om det
  • Ha færre oppgaver, sett realistiske mål for hva du skal gjøre/gjennomføre.
  • Delta i sosiale aktiviteter med kolleger, spis lunsj sammen, osv.
  • Fysisk aktivitet og godt søvnmønster spiller også inn – og bidrar ofte til raskere bedring. Delta gjerne på bedriftsidrett/trening i arbeidstiden hvis din arbeidsplass tilbyr dette, eller snakk med legen din om aktivitetstilbud der du bor. Eksempel: Aktiv på dagtid (Oslo)
  • Frisklivssentraler finnes mange steder i landet, og her kan du selv ta kontakt eller få henvisning fra lege eller annen behandler.

Vær åpen!

Du bestemmer hvem du vil dele hva med og når, men vi anbefaler å være åpen om helseplagene dine, også i jobbsammenheng. Angst og depresjon er vanlige helseplager, som svært mange mennesker vil oppleve en eller flere ganger i løpet av livet. Vi har alle en psykisk helse, – du har det, kollegene dine og sjefen har det.