Lukk

Nye i Rådet for psykisk helse

16. november holdt Rådet for psykisk helse sitt årsmøte. Valg av nytt styre stod på agendaen. En ny medlemsorganisasjon ble tatt opp, og strategi for neste styreperiode 2017-2019 ble vedtatt. 

Rådet for psykisk helse markerte sitt 30-års jubileum høsten 2015, og fikk i år sitt 30. medlem, Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO). Foreningens daglige leder, Elin Skjeltorp la i sin presentasjon vekt på at de vil jobbe for økt oppmerksomhet og åpenhet om overgrep - og at deres perspektiv er kjønnsnøytralt. Organisasjonen som representerer både personer med egenerfaring, pårørende og fagfolk, ble ønsket velkommen innunder paraplyen Rådet for psykisk helse.

Elin Skjeltorp og Tove Gundersen

Ny under paraplyen

Daglig leder Elin Skjeltorp i LMSO og generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen

(Foto: Rådet for psykisk helse)

Nytt styre

Flesteparten av styremedlemmene ble valgt inn som nye, men noen blir med videre. Tor Levin Hofgaard, til daglig president i Norsk psykologforening, går på en ny treårsperiode som styreleder. Tidligere varamedlem Jan-Magne Sørensen fra organisasjonen Hvite Ørn er nå inne som ordinært styremedlem. Ansattes representant i styret er Werner Fredriksen, som også fortsetter på nye tre år. De øvrige, nye medlemmene er: Gro Cecilie Meisingseth Montarou (Norsk Fysioterapeutforbund), Martine Antonsen (Mental Helse Ungdom), Camilla Viktoria Johansen, nestleder (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse - LPP), Solrun Nygård (Norsk Ergoterapeutforbund), Åse Lyngstad (Norsk psykiatrisk forening) og Monika Gullslett (Høgskolen i Sørøst-Norge). 

Fra venstre: Gro Cecilie Meisingseth Montarou, Martine Antonsen, Tor Levin Hofgaard, Camilla Viktoria Johansen, Werner Fredriksen og Solrun Nygård

Nytt styre

Deler av det nye styret, fra venstre: Gro Cecilie Meisingseth Montarou, Martine Antonsen, Tor Levin Hofgaard, Camilla Viktoria Johansen, Werner Fredriksen og Solrun Nygaard.

Et annet viktig punkt på agendaen denne dagen, var vedtak av ny strategi for perioden 2017-2019. Strategien er utarbeidet av sekretariatet gjennom innspill fra representantskapet (medlemsorganisasjonene) og styret. Årsmøtet vedtok strategien.  

Del på sosiale medier