Lukk

Mestring gir håp

Aktiviteter som skole eller jobb er viktig for å mestre hverdagen med psykiske helseplager. Rådet for psykisk helse har tatt opp denne tematikken i et innlegg som nylig er blitt publisert i flere aviser.  

I fjor vedtok Stortinget en ny lov: Får du sosialstøtte skal kommunene nå kreve at du er i aktivitet. Men loven er ikke iverksatt. Blant annet fordi kommunene ikke kan kreve aktivitet hvis det ikke finnes aktivitetstilbud.  

Portrettfoto av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Vi må satse på aktivitet fremfor passivitet

– Så mange som mulig må få et så godt aktivitetstilbud som mulig, sier generalsekretær Tove Gundersen

(Foto: Paal Audestad)

Kommunenes ansvar

Tove Gundersen sier i innlegget:
 
–  I Rådet for psykisk helse er vi opptatt av at den aktiviteten som kreves skal ha høy kvalitet. Gode og meningsfulle aktiviteter leder til en svært positiv livsendring for mange. Derfor er vi opptatt av at så mange som mulig får et så godt aktivitetstilbud som mulig. Det innebærer blant annet at aktiviteten må ha et mål som både er realistisk og ønsket for deltakeren, for eksempel å få en jobb man mestrer. For å få til dette må aktiviteten evalueres underveis, og aktivitetsdeltakernes erfaringer og vurderinger må tillegges vekt i den videre utviklingen av aktiviteten.

Les hele innlegget her

Aktivitetshuset i Trondheim

Bladet Psykisk helse møtte Ruben og Thomas som går på kurs på Aktivitetshuset i Trondheim. To av tre som deltar på disse kursene kommer i jobb etterpå.  Les hele saken her

Andre aktivitetstilbud

Fontenehus Norge gir arbeidsrettede tilbud til mennesker med psykiske helseplager, og målet er jobb. 

Del på sosiale medier