Close Menu

Utspill: Åpne dører

Altfor mange unge opplever at de ikke strekker til. Kanskje ikke i eget liv eller i venners liv, skriver Astrid Willa Eide Hoem, leder i AUF.

Ung student som ser sliten og lei ut
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

DET ER VANSKELIG å vite hvor man skal gå når man trenger noen å snakke med. Eller å vite hvilke råd man skal gi til en nær venn som har det tøft. Døren til hjelp oppleves oftere som stengt enn åpen. Køene er så lange at man ikke ser lyset i enden av tunnelen.

PANDEMIEN har gjorde ensomheten til hverdagskost for oss unge. Avstandene har økt. Studenter ble overlatt til seg selv på små hybler, elever fikk ikke oppleve det daglige sosiale samholdet på skolen og fritidsaktivitetene forsvant. Vi har vært mer ensomme enn vi er vant til. Den psykiske helsen ble nedprioritert. Vi er mange som frykter en psykisk helse-pandemi, etter koronapandemien. Det er på høy tide at psykisk og fysisk helse likestilles.

RIKSREVISJONEN har kommet med skarp kritikk av at behandlingstilbudet er mangelfullt og ulikt rundt i landet. Nesten fire av ti kommuner innrømmer at tilbudet til unge med psykiske plager ikke er godt nok, og en av fem unge med henvisning avvises i spesialisthelsetjenesten. Hvorvidt du kan stole på det offentlige tilbudet varierer i dag veldig fra sted til sted. I 2020 rapporterte over halvparten av kommunene at de slet med å rekruttere psykologer. I følge Norsk Psykologforening var det også 140 kommuner som ikke hadde noen kommunale psykologårsverk i det hele tatt. Hvor du bor i landet skal ikke være avgjørende for om du får hjelp.

I DAG bestemmer lommeboken din ofte om du får den hjelpen du trenger. Derfor er jeg så stolt over at den nye regjeringen skal sikre at alle under 25 år får gratis psykisk helsevern. Så skal vi sikre enda flere lavterskeltilbud for unge, både i skolen, hos helsevesenet og på nett. Et av de viktigste tiltakene vi i AUF skal kjempe for, er at døren til helsesykepleier skal være åpen hver eneste dag. For du kan ikke velge hvilken dag du er syk på. Det er dyrt å betale for at unge skal få den hjelpen de trenger, men det er enda dyrere å la være.

STIGMAENE rundt psykisk helse, og mangelen på kompetanse og ressurser, har lenge gjort at unges ensomhet og psykiske uhelse har blitt nedprioritert. Å ta den psykiske helsen på alvor og sikre et fellesskap for de som trenger hjelp med psykiske plager, er avgjørende for vår generasjon. Vi skal vise veien videre mot vårt felles prosjekt. Et samfunn der alle har rett på den samme gode hjelpen, der alle opplever mestring i hverdagen og der alle mennesker føler de hører til. •

Astrid Willa Eide Hoem, leder i AUF

Les hele magasinet - hver gang! Bestill abonnement her.

Vipps: 12137

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!