Close Menu

Spør oss: Fra frivillig til tvang

Kan jeg risikere å bli tvangsinnlagt hvis jeg selv ber om å bli innlagt?
Illustrasjonsbilde av mann som gjemmer ansiktet bak hånden
Jeg dro til en akuttpsykiatrisk avdeling for å få hjelp med kaotiske tanker og plagsom forfølgelse. Jeg ble tatt imot, men neste dag fikk jeg vite at jeg ikke kunne være frivillig innlagt der, fordi de mente jeg var psykotisk. Derfor måtte jeg skrives ut. Det gikk jeg ikke med på. Da fikk jeg vite at en legevaktslege ville bli tilkalt, og hvis han mente jeg burde tvangsinnlegges, ja så risikerte jeg å bli det. Hilsen Svein Svar: Ja, du risikerer å bli tvangsinnlagt. I utgangspunktet er det ikke lov å gjøre om frivillig hjelp til tvungen, det kalles konverteringsforbud, men det kan skje likevel. Et sykehus skriver i en sak som ligner din at en pasient nektet å forlate avdelingen fordi han mente at det ikke var trygt for ham utenfor. Han fikk tilbud om legetilsyn og informasjon om at hvis denne vurderingen konkluderte med at han var psykotisk og i behov av tvungent psykisk helsevern så ville han ikke kunne forlate avdelingen. Han sa ja til å vente på en ny vurdering. Legevaktslegen vurderte ham som psykotisk og søkte ham inn til tvungen observasjon. Deretter vedtok sykehuset tvangsinnleggelse, ikke til observasjon, men til ordinært tidsubestemt tvangsopphold, og fulgte opp med å vedta tvangsmedisinering.
Sykehuset – og kontrollkommisjonen – mente dette ikke brøt med konverterings-forbudet i psykisk helsevernloven. Bestemmelsen forbyr å overføre en frivillig innlagt pasient til tvangsopphold, unntatt hvis de er til «nær­liggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse». Det var denne pasienten helt opplagt ikke. Regelen er gitt for å hindre at man lar være å søke hjelp i psykiatrien, av frykt for å bli tvangsinnlagt. Helsedirektoratet sier: «Dersom en frivillig henvist pasient ikke har samtykke­kompetanse ved innleggelse – eller mister den underveis – må det etableres tvungent vern dersom innleggelsen skal fortsette. Konverteringsforbudet innebærer at en frivillig innlagt pasient må få forlate institusjonen dersom vedkommende ønsker det, før tvungent vern etableres. Dersom pasienten ikke ønsker å forlate institusjonen, eller dersom farevilkåret vurderes oppfylt, kan tvungent vern etableres uten at pasienten først har forlatt institusjonen.» Skal Helsedirektoratet senke terskelen så langt ned, for raskt og effektivt å få en pasient innlagt med tvang, som i utgangspunktet kom for å be om hjelp? Da er det lite igjen av lovens konverteringsforbud og grensen mellom tvang og frivillighet. Helge Hjort er advokat

Vipps 12137

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse