Close Menu

Og vinnerne er …

1. Premie: Nattevakt av Tore Westre (26)

«Nattevakt» er en godt skrevet tekst med en engasjerende og viktig tematikk. Teksten gir leseren rom til å reflektere og undre seg uten å overforklare. Den fremstår ærlig og ekte og oppleves troverdig. «Nattevakt» rørte juryen med sitt sterke budskap. Den bærer preg av et godt språk og er gjennomarbeidet med upåklagelig flyt i dialogen. Avstanden mellom hovedpersonen og far beskrives implisitt og bidrar til tekstens litterære kvalitet. Den gjennomgående tonen hvor man snakker forbi hverandre er et effektfullt virkemiddel. Tore Westre klarer å fenge juryen med å skrive på en treffende og rørende måte og beskriver gjenkjennbare følelser og sårbarheten i relasjonen mellom mennesker.

2. premie: På stranden i Brasil av Silje Akselberg (25)

Denne teksten rommer liv og død, opplevd i en familie med kjærlighet, forventninger, svik og tragedie. Det mest tydelige fortellergrepet er elegant: Ved å begynne med «hvis jeg kunne lese andres tanker», gå over til «hvis alle hadde lest hverandres tanker» for å avslutte med «jeg kunne ofret alt det der bare for å kunne lese en eneste tanke» og det trekker leseren inn i historien lag for lag. Teksten er gjennomarbeidet både språklig og formmessig. I tillegg tar den opp et viktig samfunnsproblem. Den svarer ikke selv på spørsmålet den stiller, men som leser blir vi involvert og mange kan kjenne seg igjen i avmakten og drømmen.

3. premie: Ulest av Eden Elvrum (29)

Diktet Ulest fenget samtlige i juryen med sitt fargerike språk. Det er tydelig at forfatteren har vært nøye i sitt valg av ord og sammensetningen av disse. Dette skaper god flyt og fin sammenheng gjennom hele diktet. Ulest inneholder også flere metaforer som fint knytter diktet sammen med temaet i konkurransen. Til sammen danner diktets virkemidler en beskrivende liten fortelling om opplevelsen av nærhet og tilhørighet.

 

Hederlig omtale fikk:

Filippa Smith Fuglseth for diktet Kontorlandskap

Elisabeth Skeie for diktet Hva vil du bli

Adrian Ådlandsvik for teksten Hogd inn i hud

Temaet for konkurransen var Tenk om vi kunne lese hverandres tanker. Juryen har bestått av Oda Archer (MHU) Andrea Holst (skribent) og Cathrine Th Paulsen (Magasinet Psykisk helse). Vi takker alle innsendere, og legger til at det var et gjennomgående høyt nivå, mange gode bidrag nådde ikke helt opp. Vi håper alle som kan også blir med neste år, og ønsker alle lykke til med mer skriving!

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse