Close Menu

En spiseforstyrrelse styrer familiens indre liv og kontrollerer den, heter det på Modum Bads nettsider. Forholdet mellom familiemedlemmene preges av mat, spising og vekt. Fra høsten av skal institusjonen i Vikersund behandle hele familier der ett av barna har en spiseforstyrrelse. Tilbudet er gratis og finansiert gjennom Modum bads avtale med Helse Sør-Øst.
– Vi er klare til å ta imot henvisninger. Vi gir familiebasert behandling for spiseforstyrrelser (FBT). FBT er anbefalingen fra de nasjonale kliniske retningslinjene og den best dokumenterte behandlingen for disse pasientene, sier Mariane Borge Skakstad i en pressemelding fra Modum bad. Økningen av spiseforstyrrelser blant barn og unge gjennom koronapandemien er en av grunnene til at Modum starter tilbudet.

Tilpasset behandling

Familiesamtaler, undervisning, fysisk aktivitet og miljøterapi står på programmet for familiene. Skolegang blir ivaretatt. Behandlingsforløpet vil tilpasses behovene til hver familie. Håpet er å redusere symptomene hos ungdommene gjennom veiledning av foreldrene. Bak ligger en forståelse av at familien er en helt nødvendig ressurs for å hjelpe barnet til å bli friskt.
– Gjennom terapi, veiledning og støtte vil vi istandsette foreldrene til å hjelpe barna sine best mulig, sier Skakstad.
Familiene bor i egne hus på Modum, og innleggelsesperioden er på 10-12 uker. Tilbudet er ment for unge mellom 15 og 18 år. •

 

Fakta Modum bad
Arrow
  • Landsdekkende klinikk for behandling av psykiske lidelser.
  • Tilbyr nytt 12-ukers behandlingsopplegg for behandling av unge med spiseforstyrrelser og deres familier. Hele familien legges inn.
Boliger Modum

EGEN BOLIG: Familiene får bo i slike hus på Modum.

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!