Close Menu

Pasienter i psykiatrien lever gjennomsnittlig 15-20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Den reduserte levetiden skyldes somatisk sykdom, ikke selvmord eller andre direkte følger av den psykiske lidelsen. Hjerte- og karsykdom er vanligste dødsårsak i denne pasientgruppen.

Den nye rapporten fra UKOM (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester) avdekker hvordan fysisk sykdom overses eller undervurderes hos pasienter med psykisk sykdom. Både forebyggende og akutt helsehjelp kan være mangelfull.

Hvis pasienten har en psykisk lidelse, kan dette overskygge symptomer på somatisk sykdom. For eksempel kan en hjertepasient bli lagt inn i psykisk helsevern, og dø som følge av mangelfull behandling. Ofte er det systemsvikt eller uklart regelverk som gjør at pasienten blir feilvurdert i akutte situasjoner. Det kan være vanskelig å håndtere samtidige psykiske og somatiske symptomer.

Grunnleggende urettferdig

Ukom mener oversykelighet hos pasienter med psykiske lidelser bør inn som tema i helse- og sosialutdanningene, og at man bør se på et mulig utdanningsprogram i AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og legevakt om pasienter i psykisk helsevern.

Det er også nødvendig å se på rettsgrunnlaget for bruk av tvang i akutte situasjoner, fordi det kan herske usikkerhet rundt samtykke.

– Forskjellen i levealder og livskvalitet mellom pasienter med psykiske lidelser og befolkningen ellers er grunnleggende urettferdig. Gapet er for stort til at vi som samfunn kan vedkjenne oss dette. Vi må bruke kunnskapen vi har om årsakene til ulikhetene til å utjevne forskjellene, sier assisterende direktør Åshild Vistnes van der Veen i en pressemelding.•

×
Kjære leser!
Hjelp oss å bekjempe stigma og fremme psykisk helse! Du leser Magasinet Psykisk helse, en uavhengig og redaktørstyrt publikasjon dedikert til å spre kunnskap og øke åpenhet - med kvalitetssikret innhold. Denne og mange av artiklene er gratis for leserne. Men vi trenger din støtte for å fortsette det viktige arbeidet. En liten donasjon kan gjøre en stor forskjell. Med bare 50 kroner kan du bidra til å:
• Spre viktig informasjon til flere som trenger det.
• Øke forståelsen og bekjempe stigmatisering.
• Gi håp og støtte til alle som sliter.
Doner nå via Vipps til 12137 og bli med i arbeidet for bedre psykisk helse for alle! Hjertelig takk for din støtte! Vennlig hilsen redaksjonen i Magasinet Psykisk helse.