Close Menu

Kongsberg-drapene ble en stor påkjenning for lokalsamfunnet og rystet hele landet den 13. oktober 2021. En psykisk syk mann drepte fem mennesker og gjorde elleve drapsforsøk. Mannen ble i 2022 dømt til tvungent psykisk helsevern. Nå har Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester) gransket hva som skjedde forut for drapene.

Mannen hadde i lang tid hatt en alvorlig psykisk lidelse og en historie med trusler og vold. I en pressemelding fra Ukom heter det at gjerningsmannen ble sett på som for syk for straff, og for frisk for tvungent psykisk helsevern. Han avviste mye av helsehjelpen som ble tilbudt ham og har selv sagt at han forsto lite av egen diagnose og behandlingen. Dermed ble han overlatt til seg selv og gikk under radaren for de som kunne hjulpet ham.

Pårørende oversett

Rapporten «Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko» framhever hvordan både pårørende og politi hadde særlige opplysninger som helsetjenesten ikke fikk med seg. Viktig informasjon ble ikke delt med pårørende og førte til et mangelfullt grunnlag for beslutninger som ble tatt om gjerningsmannen.

Gjerningsmannen kom med alvorlige trusler mot foreldrene og andre personer. Han ble ilagt besøksforbud, noe som bekymret foreldrene. De forsto at han da ville bli enda mer isolert.

Ukom mener at involvering av pårørende er en viktig del av behandling ved psykose.

–  Det er nødvendig å anerkjenne de pårørende som en viktig ressurs i behandlingen. Alvorlig psykisk lidelse rammer hele familien. Helsetjenesten må få en tydeligere plikt til å ivareta de pårørende i oppfølgingen av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, uttaler Pål Iden, direktør i Ukom.

Uklart ansvar

Rapporten sier videre at det i dag er uklart hvilket delansvar ulike sektorer har for den såkalte sikringsplikten. Denne innebærer at Staten har en plikt til å hindre at personer krenker hverandre. For personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko er plikten delt mellom spesialisthelsetjenesten, kommune- og justissektoren. Det er ikke klart hvem som i dag har det overordnete ansvaret. En av Ukoms anbefalinger er at det kommer tydeligere fram hvem som har ansvar.

– Samarbeid er nødvendig for å gi god helsehjelp og forebygge voldshendelser for denne pasientgruppen, fastslår Pål Iden. •

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!