Close Menu

Gi ikke opp

Uansett hvor tungt og svart livet ser ut, gjelder det å ikke gi opp håpet om at det kan bli bedre. Noen ganger er alt så svart at det nesten ikke er forskjell på liv og død. Da er det viktig at man får hjelp til å klore seg fast. For det er ikke en klisje at det vil bli bedre.
En studie gjort ved universitetet i Lund i Sverige viser at personer som har hatt alvorlig depresjon i mange år, og som har hatt flere selvmordsforsøk, kan bli friske. Dette er fakta, ikke tomme ord, skrevet for å «være positiv». Når man har en psykisk lidelse, kan man komme i en tilstand hvor selvmordsrisikoen er høy. Men selvmord kan også ramme plutselig, nærmest som en innskytelse, uten at man på forhånd har en psykisk lidelse.
«Selvmord er ikke noe som rammer helt spesielle personer, eller familier.»
Forebygging av selvmord er derfor en av de viktigste oppgavene vi som samfunn står overfor. Det er feil å tro at dette er en avgrenset sak. Selvmord er ikke noe som rammer helt spesielle personer, eller familier. Selvmord er et valg noen tar når man ikke ser noen løsning. Økt selvmordsfare er knyttet til følelsen av å være alene, en byrde for andre, håpløshet og fastlåste tankemønstre. Da er det viktig å formidle håp. I dette nummeret av Psykisk helse har vi temasider om etterlatte ved selvmord. Som etterlatt står man selv i fare for å gjøre slutt på sitt eget liv. Særlig er mødre, som har voksne barn som har tatt sitt eget liv, i faresonen. Derfor er Monica Smith, leder av Oslo-avdelingen i organisasjonen Leve, ikke i en særstilling. Hun mistet først en bror, og så sin mor, i selvmord. – Man kommer aldri over det, sier hun i intervjuet. Men, som artisten Else Kåss Furuseth tidligere har understreket, har man rett til å ha et godt liv fordi om man er etterlatt. Forskningen fra Lund i Sverige viser at det hjelper veldig hvis det er noen i nærheten som bryr seg, om det så bare er en nabo. Det er tankevekkende. Samfunnsøkonomisk, og for livskvaliteten, er det mye bedre om vi har et romslig miljø, der folk ikke føler at de står helt alene. For å få til det trengs bedre lavterskeltilbud, som gjør det normalt å ha psykiske plager. Alle trenger noen å snakke med for å holde ut livet. •
(Foto: Paal Audestad)
×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!