Close Menu

– Er ikke psykiske lidelser alvorlig sykdom? 

– Jo, det er det selvfølgelig. 

– Angrer du på at du sa på NRKs Dagsnytt atten at psykiske lidelser ikke er alvorlig sykdom?

– Nei, men det er upresist. Når jeg etterlyser en mer fakta­basert debatt, må jeg være mer presis selv. Vi trenger en debatt om tiltak som ikke fungerer etter hensikten. Ifølge Sysselsettingsutvalget har 70 prosent av unge på arbeidsavklaringspenger (AAP) psykiske lidelser. Men det varierer selvsagt fra lettere psykiske problemer, hvor vi vet at arbeid eller aktivitet er bedre enn en passiv trygdeytelse, til tyngre psykiske lidelser, med behov for behandling, rehabilitering og mer tid. 

– Debatten handlet om regjeringens kutt av AAP for unge fra 180 000 kroner i året til 130 000. Vil du si noe til de unge som må klare seg på dette? 

– Forskere kaller ordningen et rullebånd ut av arbeids­livet. Det kan hende at en raus AAP for unge er bra de første årene, men det kan lede til et langt liv i kon­tinuerlig fattigdom. Vi må ha flere ut i arbeid, på kvalifiseringsprogram og eventuelt på sosialhjelp med aktivitetsplikt. Endringen legger AAP for unge på nivå med det de får på kvalifiseringsprogrammet.

– Det er fortsatt lite penger å klare seg på?

– Dette er ikke noe Høyre har kokt sammen for være slem mot fattige, men fagmiljøet og forskere anbefaler en endring av ordningen. Det er viktig å få med at endringene gjelder nye AAP-mottakere mellom 19 og 24 år, ikke de som allerede er på AAP.

– Hvordan skal flere unge komme fra AAP ut i jobb?

– Nav anbefalte i 2016 å redusere AAP for unge, og bruke hele innsparingen til bedre og tettere oppfølging fra Nav. Det er nøyaktig det regjeringen foreslår nå.

– Ser du fysisk og psykisk helse som to ulike ting?

  Jeg mener at de henger sammen, det viser også forsk­ning. Og blir man sittende alene hjemme, kan smerter oppleves mer vondt. Derfor er det viktig med aktivitet. 

– Du sier aktivitet ofte? 

– Ja, det er sentralt. Det og kontakt med andre mennesker, å kjenne at man er en del av et fellesskap. De som kan delta i arbeidslivet bør gjøre det. Jeg vet at det er mange barrierer, derfor må vi endre på ordninger vi ser fungerer slik. Det fører til mye kritikk, men det er mer usosialt å ikke gjøre noe.

– Du har fått mye oppmerksomhet etter debatten på NRK, er du egentlig glad for at du sa det du sa?

– Det var unyansert, men av og til må man drite seg ut for å få mulighet til å snakke. Alle endringer møter motstand. Det er bra med debatt, slik at vi kan se at noen ting må justeres. Det gjør vi nå. Dessverre diskuterer vi bare én ytelse av gangen her i landet. Norsk velferd er finmasket og fanger opp mange, selv om ikke alt er perfekt. 

Bio Heidi Nordby Lunde (46)
Arrow
  • Stortingsrepresentant for Høyre
  • Bor i Oslo
  • Aktuell med debatt om reduksjon av arbeidsavklaringspenger til unge
×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!