Close Menu

SVAR: Det å beskrive de som er blitt gamle som mildere eller sintere er noe mange gjør og er nok sammensatt både av personlighet og mye annet. 

Personligheten vår blir ofte beskrevet som å bestå av fem ulike dimensjoner, hvor det innen hver dimensjon er motsatte egenskaper. Den ene kan føre til vansker og stress og den andre sees på som en mer positiv egenskap. De fem dimensjonene er evnen til åpenhet,­­ omgjengelighet og hvor nevrotisk-, utadvendt og målrettet en er. Åpenhet innebærer hvor konvensjonell eller nysgjerrig en er, omgjengelighet innebærer evnen til samarbeid eller det å være skeptisk og kritisk. Nevrotisk personlighet handler om hvor trygg eller lett man blir stresset. Ved utadvendt personlighet handler det om evnen til være åpen for nye ting eller være reservert og for målrettethet handler det om hvor hardt en jobber mot et mål eller er for impulsiv og raskt skifter fokus. 

Disse fem trekkene har vi alle mer eller mindre av når vi er blitt voksne og for mange er trekkene tydelige fra en er et lite barn. Vi er født med ulik styrke av disse trekkene; noen barn tåler nye omgivelser meget godt, mens andre fra starten er sårbare for endringer. Men det er klart at den videre utviklingen frem mot den personligheten vi har når vi blir voksne er avhengig av mange psykososiale faktorer og erfaringer. Like mye vil også personligheten vår være påvirkelig av de ulike livsfasene som å få utdanne seg, samlivspartner, forhold på jobben og det å eldes og bli gammel. 

Om en blir mildere eller sintere fordi personligheten endrer seg når en blir gammel, er avhengig av den underliggende personligheten, men også hvordan livet har blitt, hvilke begrensninger en opplever og om en opprettholder sine intellektuelle evner. 

Men hva er å mildnes? Er det at en før var lite omgjengelig og kritisk og at disse trekkene minskes? Så kan en tenke seg at det for en at en person mildnes må det i tillegg være en god porsjon av de mer positive trekkene som åpenhet og utadvendthet for at en skal mildnes. Og hvis en blir sintere, så kanskje det handler om at livet ikke har vært enkelt fordi ens personlighet har ført til vanskeligheter og at en ikke har personlighetstrekk som kan hjelpe en til å se de gode sidene ved livet. 

Men obs, dette er en forenkling fordi det er sammensatt hva som gjør oss til de vi er når vi blir eldre. •

Advokat Helge Hjort, psykiater Ann Færden, post.doc. Ann-Mari Lofthus og psykolog Cecilie Benneche svarer på spørsmål om juss, psykiatri, velferd og psykologi.

Send inn ditt spørsmål til redaksjonen@psykiskhelse.no

 

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!