Close Menu

– Tabu at eldre tar sitt eget liv

– Alle trenger å føle at de betyr noe, og at de er verdt noe. Det gjelder oss alle, hele livet, sier lege Ildri Kjølseth.
Lege Ildri Kjølseth

FOREBYGGE SELVMORD:

– Pårørende må ta signaler om fare for selvmord på alvor, sier Ildri Kjølseth. (Foto: Bente Thoresen)
Menn over 85 år er den gruppa som gjennom tidene har ligget høyest på selvmordsstatistikken. Lege Ildri Kjølseth, som før var overlege i geriatri, skrev i 2014 boken Eldre og selvmord. Den bygger på hennes yrkeserfaring og hennes doktorgrad om emnet. Kjøseth sier at tallet på selvmord blant personer over 65 år har ligget rundt ligget rundt 75–100 de siste årene. Men det kan være mørketall fordi eldre ikke obduseres så ofte. – Gjelder selvmord blant eldre særlig personer som har hatt et vanskelig liv? – Forskning viser at det ofte er personer som har måttet kjempe mye i livet. Men de har klart seg. Så blir man svært gammel og hjelpeløs. Da er det enkelte som tar sitt eget liv. Menn over 85 år er i flertall i denne gruppen. De bruker metoder som viser at de har bestemt seg. Et selvmord er uttrykk for viljestyrke. Eldre gjør sjelden selvmordsforsøk. Det typiske er at de gjennomfører selvmordet. – Er det stor kjønnsforskjell? – Ja. Vi vet ikke hvorfor det er en stor overvekt av eldre menn, men det kan komme av at gamle menn takler sykdom og funksjonssvikt dårligere enn kvinner.

Trengs bedre inkludering

Kjølseth sier at eldre og selvmord er tabu. – Selvmord blant eldre er mer tabu enn å snakke om selvmord generelt. Noen sier det kommer av at samfunnet har en holdning om at dette er mennesker som snart skal dø likevel, det er ikke så farlig om de tar sitt eget liv. Det sier mye om samfunnet hvis en slik holdning får dominere. Tvert om bør eldre inkluderes mer. Når man blir pensjonist, står man plutselig utenfor. Det er en stor overgang. Det bør lages arenaer hvor alle føler at de hører hjemme, også eldre. I dag finnes det bare seniorsentre; det er ikke nok.

Eldre nedprioriteres

Kjølseth mener helsetilbudet for eldre må ha høy kvalitet. – Det finnes altfor mye uverdig behandling av eldre. Eldre nedprioriteres til behandling ved DPS, og noen behandlingstilbud innenfor psykisk helse har en øvre aldersgrense. Eldre bør ha samme krav på spesialisthelsetjeneste som andre aldersgrupper. Fakta viser at når eldre får god helsehjelp, synker tanken på selvmord, sier Kjølseth. Hun mener samfunnet bør tenke gjennom om det er akseptert at de eldste får en uverdig behandling. – Det er naturlig at gamle tenker på døden og snakker om døden, men det er ikke naturlig å tenke at man vil ta sitt eget liv. De fleste av oss frykter at vi ikke får en verdig avslutning på livet. •
Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!