Close Menu

Kampen for å bevare Stensløkka ressurssenter ser ut til å være tapt. Byrådet vedtok i dag 17. oktober at den rus- og medikamentfrie ettervernsinstitusjonen legges ned 1. mars 2024.

–  Vi er uenige i vedtaket, men må forholde oss til det. Vi har en reell bekymring for rusavhengige som trenger et rus- og medikamentfritt fellesskap i ettervern. Nå skifter vårt fokus til beboerne, hvordan de skal ivaretas sier representant for de ansatte, Victoria Torkildsen.

– Har dere fått reaksjoner fra beboerne?

– Vi har akkurat fått informasjonen selv. Men vi vet at reaksjonene kommer.

– Er alt håp nå ute for Stensløkka?

– Håpet nå er å ta diskusjonen videre. Det stilles krav til ettervern i Rusreformen. Hva med det medikamentfrie tilbudet, hva med ettervern? Behovet vil være der, men hvordan skal man dekke det? Når man legger ned noe man vet fungerer, sier Torkildsen.

Forrige uke ble representanter for ansatte og beboere invitert til et møte med byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq (Ap) i Oslo. Både faglige vurderinger og vitnesbyrd om Stensløkkas betydning for rusavhengige ble lagt fram. De ble likevel ikke forespeilet noen endringer i forslaget om å legge ned den tradisjonsrike institusjonen som har drevet med ettervern av ruspasienter siden 1969.

Dermed var det duket for avvikling. Stensløkka er det eneste alternativet i Oslo for rusavhengige som ønsker rus- og medikamentfritt ettervern.

Formålet med ettervern er å sikre en myk overgang fra behandling til et normalt liv ute i samfunnet. Mange får problemer ved utskriving om de må rett ut i egen bolig og klare seg selv, når livet har dreid seg om rus i mange år.

Taus

Byråd Usman Mushtaq (Ap) vil ikke svare på Magasinet Psykisk helses spørsmål om å avvikle Stensløkka ressurssenter. I en epost skriver spesialrådgiver Ingunn Rakstang Eck:

«Vi velger å henvise videre til Velferdsetaten for intervju i denne saken. Byrådssaken om nedlegging av Stensløkka bygger på Velferdsetatens faglige anbefalinger og det er de som best kan svare på spørsmål om vurderingene knytta til saken.»

Velferdsetaten har svart i epost om vrakingen av Stensløkka:

Kjemper for rusfritt ettervern | Magasinet Psykisk helse

Sist uke prøvde Magasinet Psykisk helse å få en uttalelse om Stensløkka fra byråd Mushtaq. Da var byråden på ferie og ikke tilgjengelig for spørsmål.

– Jeg skulle ønske det var mer gehør for det faglige her, sier miljøarbeider Victoria Torkildsen.

I en masteroppgave i sosialt arbeid om ettervern i rusbehandling fra 2018, skriver Laura Wikli om hvilke suksessfaktorer som skal til for et varig rusfritt liv. I oppgaven «Det eneste du må forandre er alt», skriver hun at endringsprosessen fra å være avruset til å leve et normalt liv i egen bolig, er tidkrevende. Tid er den viktigste faktoren for å lykkes. Andre viktige faktorer er trygge rammer, stabile hjelpepersoner, normale boforhold, jobb, tilhørighet og nettverk. Forskning viser at et boligtilbud sammen med andre i samme situasjon, hjelper.

Overkapasitet hos andre

Velferdsetaten mener Stensløkka kan legges ned fordi det er overkapasitet på plasser i ettervern i Oslo, og mener bygningsmassen er uegnet og vil koste for mye å sette i stand. Dette er de ansatte og beboerne helt uenige i. Stensløkka kan vise til svært godt belegg på plassene sine, og god innsøking fra bydeler som vil ha sine innbyggere inn på ettervern.

Alternativet for ruspasienter på ettervern blir å flytte i egen bolig, med tilbud om oppfølging og såkalte væresteder der også mennesker i aktiv rus kan oppholde seg. Velferdsetaten sier de skal sørge for et rus- og medikamentfritt tilbud til beboere som ønsker det. Men ifølge NRK innebærer dette at disse likevel må bo i samme hus som pasienter på LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) eller annen medisin.

– Velferdsetaten har liten forståelse for hva tilbudet her på Stensløkka betyr, sier Victoria Torkildsen. •

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!