Close Menu

Bokanmeldelse: Kritikk på jobben

Hvorfor blir vi så glade for å få ros, og hvorfor går vi så lett i forsvar når vi får kritikk? Dette spørsmålet innleder en ny bok om tilbakemeldinger.
Bokomslag
Psykolog­spesialist Guro Øiestad har skrevet flere lignende bøker tidligere, blant annet om selvfølelse. Bøkene er skrevet slik at man ikke trenger å være akademiker for å ha nytte av dem. Samtidig er det likevel fagbøker. Boka handler om hvordan vi kan bli bedre til å samarbeide på jobben, om hvordan kommunikasjonen kan bli tydeligere, og at det er nødvendig å lære seg å motta kritikk. Vanskelige spørsmål, med andre ord. Øiestad forteller for eksempel at de som har størst glede av årlig medarbeidersamtale er der hvor man fra før har en god daglig tilbakemeldingskultur. Da hjelper det å ha noe konkret å samarbeide om. Forskning viser at så mye som 38 prosent opplever medarbeidersamtalen som negativ, som uttrykk for negativ kontroll. En årlig samtale kan virke skremmende hvis man ellers er mye overlatt til seg selv, eller hvis lederen driver detaljstyring.
– Er du leder, må du kunne bære frustrasjon over en ansatt uten å dele den med andre ansatte, skriver Øiestad. En leder som baksnakker en ansatt som for eksempel er syk, vil umiddelbart miste tillit og dermed sin handlekraft som leder. I boka kan man også lese ti kjøreregler for å gi kritikk, og nesten like mange for å motta kritikk. Øiestad skriver at den som går i forsvar ofte føler at man blir tillagt motiver man ikke har. Når du gir kritikk på jobben, bør du først være klar over din egen intensjon. Hvis du opplever at den du kritiserer går i forsvar, ta vedkommende med det gode. Rådene forklares og begrunnes i boka. Den er befriende å lese fordi den tar opp mye som er usagt i arbeidslivet. Den er nyttig, men ville trolig fått et enda bredere nedslagsfelt hvis den ikke var skrevet som en fagbok. •

Vipps 12137

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!