Close Menu

SVAR: Det er en skuffelse å få avslag hos spesialisthelsetjenesten når livet er vanskelig, men det finnes andre løsninger. Uansett kan det være lurt å gå tilbake hos fastlegen din, slik at du har klar en henvisning til andre deler av hjelpeapparatet. Noen ganger kan det kommunale hjelpetilbudet være et første trinn inn i hjelpeapparatet. Alle kommuner skal ha psykisk helsetjenester som kan være til hjelp for innbyggere som har utfordringer med psykisk helse og rus, og som skal være lett å komme til. Noen ønsker en henvisning fra fastlegen, andre er lavterskeltilbud og du kan selv gjøre en henvendelse for å få hjelp.

Jeg anbefaler deg å gjøre et søk på internett for å se hva din hjemkommune har av psykiske helsetjenester. Alle kommuner skal ha psykisk helseteam med bred kompetanse og kunnskap, blant annet psykologer og samtaleterapeuter. Psykiske helsetjenester i kommunen tilbyr samtaler og de holder aktuelle kurs for ulike psykiske helseplager som for eksempel kurs i depresjonsmestring (KID-kurs), selvhjelpsgrupper, individuelle samtaler. De er også behjelpelige med å sette deg i kontakt med andre hjelpeinstanser som oppfølgende team (FACT-team) og DPS (distriktspsykiatrisk senter). Så en kontakt med kommunale helsetjenester kan gi et annet grunnlag for å søke videre hjelp, om behovet skulle være der.

Det finnes også mulighet for å kontakte psykologer og psykiatere som får driftstilskudd fra staten*. Her er det fastlege eller annet helsepersonell som kan henvise deg, slik at du bare behøver å betale egenandel. Hos psykiatere og psykologer som ikke har en slik avtale med staten, må du selv dekke alle kostnadene for behandlingen. Inne på helsenorge.no/behandlere får du en god oversikt over hvilke tilbud som finnes, og hvordan du kan gå fram for å komme i kontakt med privatpraktiserende behandlere. Det kan også være at din arbeidsgiver har en forsikring som dekker utgifter til å få behandling hos privatpraktiserende psykolog eller psykiater, men det er gjerne av begrenset varighet.

Å vente på behandling, kan også bety at du ikke jobber eller er sykemeldt. Jeg vil også slå et slag for ulike lavterskeltilbud som finnes rundt om i landet. Det kan være kommunale dag- og mestringssentre for personer med psykisk helseutfordringer, eller mer arbeidsrettede tiltak som et fontenehus. Her kan du få støtte, bruke dine ferdigheter selv om du venter på hjelp. Jeg ønsker deg lykke til! •

  • Red.anm: Fra  1. september 2023 har noen helseforetak felles henvisningsmottak. Det innebærer at DPS-et du tilhører skal vurdere rettighetene dine og finne avtalespesialist som har driftstilskudd fra staten.
×
Kjære leser!
Hjelp oss å bekjempe stigma og fremme psykisk helse! Du leser Magasinet Psykisk helse, en uavhengig og redaktørstyrt publikasjon dedikert til å spre kunnskap og øke åpenhet - med kvalitetssikret innhold. Denne og mange av artiklene er gratis for leserne. Men vi trenger din støtte for å fortsette det viktige arbeidet. En liten donasjon kan gjøre en stor forskjell. Med bare 50 kroner kan du bidra til å:
• Spre viktig informasjon til flere som trenger det.
• Øke forståelsen og bekjempe stigmatisering.
• Gi håp og støtte til alle som sliter.
Doner nå via Vipps til 12137 og bli med i arbeidet for bedre psykisk helse for alle! Hjertelig takk for din støtte! Vennlig hilsen redaksjonen i Magasinet Psykisk helse.