Lukk

Psykose

En psykose er ikke én bestemt sykdom eller tilstand, men en samling tegn og symptomer som best kan forklares som en forvirringstilstand.

Psykoser er ofte forskjellige fra person til person og kan også variere hos samme person over tid, og fra episode til episode. En psykose rammer både tanker, følelser og andre mentale funksjoner. En psykose utvikler seg ofte gradvis over tid.

Man kan bli frisk av en psykose. Noen har bare en episode, mens andre kan ha flere i løpet av livet. Svært få har psykosesymptomer tilstede hele livet.

Symptomer

Hvis man har en psykose, vil man kunne høre stemmer andre ikke hører eller ha andre endringer i sanseopplevelser (for syn, lukt, smak eller berøring). Noen opplever at de er forfulgt, mens andre føler kaos i tankene eller får uforklarlige forestillinger om verden omkring. Noen opplever at det blir vanskelige å skille mellom seg selv og verden omkring, og begynner å tvile på hva som er virkelig og ikke. Mange kjenner stor grad av angst og uro i tillegg.

I begynnelsen av psykoseutviklingen kan man ofte ha søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller isolere seg. Mange grubler over egen identitet og sliter med å fungere sosialt og i hverdagslivet. Noen får problemer med å være på skole eller i jobb og får konsentrasjonsvansker og glemsomhet. Noen opplever at føleseslivet endres til likegyldighet eller til store svingninger. Følelsesutbrudd som ikke passer til situasjonen er også vanlig, f.eks. å le når noen forteller noe trist.

Etterhvert kan man høre stemmer eller se ting andre ikke kan se. Å plages med opplevelsen av å være utsatt for et komplott eller forfølgelse er ikke uvanlig. Noen føler at de blir påvirket av radio, tv eller satelitter og liknende. Man kan føle at andre har makt til å stjele tanker eller putte tanker inn i hodet sitt eller at man kan lese andres tanker.

De færreste som utvikler en psykose har alle disse symtomene.

Årsaker

Alle mennesker kan utvikle en psykose dersom det opplevde stresset blir stort nok. Noen er født med økt sårbarhet for psykoseutvikling, noen kan utvikle psykose ved rusmiddelmisbruk eller fysisk sykdom. Schizofreni betegner en gruppe psykosesykdommer som antas å ha stor grad av arvelighet. Man kjenner fremdeles ikke fullt ut årsaken til psykose.

Dette kan du gjøre selv

Det viktigste ved en begynnende psykoseutvikling er å redusere stresset som har vært med på å utløse psykosen. På samme måte vil forebygging av stress være viktig etter en psykose for å hindre nye episoder. Stress i denne sammenhengen kan være livsbelastninger, søvnmangel, rusmiddelpåvirkning m.m.

Ro, hvile, nok søvn og regelmessig næringsinntak er sammen med passe mye kontakt med andre mennesker av­gjørende dersom man står i fare for å utvikle en psykose. Noen klarer å gjøre dette hjemme eller i kjente omgivelser sammen med familie eller venner og bare ha kontakt med helsevesenet i form av samtaler med fastlege, psykiater eller psykolog. Andre trenger innleggelse i sykehus eller på et distriktspsykiatrisk senter for kortere eller lenger tid. Ro og hvile er viktig for alle, mens resten av behandlingen må tilpasses individuelt.

Mange har god effekt av beroligende medisiner i starten av behandlingen for å slappe nok av.

Psykose er en alvorlig tilstand, så det er lurt å oppsøke hjelp dersom symptomene ikke bedres i løpet av noen dager. Ta kontakt med fastlegen din eller legevakt.

Behandling

Det er mange typer behandling som kan hjelpe når man har en psykose.

  • Samtaleterapi kan blant annet være til hjelp for å få kontroll over vanskelige tankemønstre og for å vurdere sannhetsinnholdet i tankene.
  • I tillegg er det viktig med tanke på stressreduksjon for å hindre nye episoder.
  • Legemidler, både beroligende medisiner og antipsykotika er til hjelp for mange.
  • Musikkterapi og annen behandling kan også være til hjelp.

Les mer

Drøm i våken tilstand av Gunn Helen Kristiansen mfl.
Abstract forlag 2013

I morgen var jeg alltid en løve av Arnhild Lauveng
Cappelen Damm 2011

Psykoser – Et integrert perspektiv av Johan Cullberg
Universitetsforlaget
 2005 (2.utg.)

Tvang i psykisk helsevern (hefte)
Rådet for psykisk helse 2008

Lov om psykisk helsevern

Hvor kan du søke hjelp?

Fastlegen
Hvis du lurer på hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen: 800 43 573 eller gå inn på https://helsenorge.no/behandle… Fastlegen kan enten selv tilby samtalebehandling eller henvise deg videre til psykolog eller psykiater.

Akutthjelp
Kontakt fastlegen din eller legevakten. I noen større byer fins det psykiatrisk legevakt. Flere distriktspsykiatriske sentre har poliklinikk med øyeblikkelig hjelp-funksjon.

Organisasjoner og hjelpetelefoner

Alarmtelefonen for barn og unge

Bipolarforeningen

Hvite Ørn Norge – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Mental Helse Hjelpetelefonen

Kirkens SOS

Rustelefonen

We Shall Overcome, bruker- og interesseorganisasjon

Kors på halsen

AURORA – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Hentet fra brosjyren Fakta om psykose utgitt av Rådet for psykisk helse 2016 med støtte fra Extrastiftelsen.