Lukk

Kronprinsesse Mette-Marit på fagseminar

Hennes Kongelige Høyhet og Rådet for psykisk helses beskytter, Kronprinsesse Mette-Marit var torsdag 18. januar på besøk hos Rådet for psykisk helse der hun deltok på et fagseminar om behandlingen av personer med alvorlig psykisk lidelse.

Første innleder på fagseminaret var klinikksjef Martin Veland fra psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg diakonale sykehus, som snakket om bruk av tvang i akuttpsykiatrien. Veland fortalte om erfaringer med å finne andre metoder enn tvangsmetoder for å roe ned svært urolige personer.

— Vi tok bort beltesengene for noen år siden, og opplevde at vi fikk en helt annen stemning på avdelingen. Vi har måttet trene mye på samhandling og kommunikasjon, sa Veland som la vekt på at mer informasjon til pasientene er noe som forebygger dramatiske og voldelige episoder.

Bilde av kronprinsesse mette-Marit og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Glad for engasjement

Generalsekretær Tove Gundersen innledet dagen med å takke kronprinsesse Mette-Marit for engasjementet hun viser. Det betyr mye for oppmerksomheten om psykiske lidelser.

(Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse)

Tvang kan være omsorg

Rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har mer enn 40 års erfaring fra sikkerhetspsykiatrien og som nå arbeider ved Ila fengsel og sikringsanstalt, sa at tvang noen ganger er god omsorg.

— Når man hører ordet tvang, tenker man på makt, men det trenger ikke være slik, sa Rosenqvist, som bekymrer seg over om personer med psykose, som ikke meddeler omverdenen om sine vrangforestillinger, får god nok omsorg.
Rosenqvist pekte også på at innsatte i fengsel mange ganger ikke får en psykiatrisk diagnose, til tross for at de har en alvorlig psykisk lidelse.

Omsorg bare i navnet

Psykolog Arnhild Lauveng, som selv har hatt schizofreni da hun var ung, tok opp hvordan det i dag er en stor mangel på omsorg i psykisk helsevern.

— I mitt doktorgradsarbeid som handler om livskvalitet for personer med alvorlige og langvarige psykiske helseutfordringer, har jeg møtt personer her i Norge som har så lite som to timer menneskelig kontakt hver uke. Ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) sies det at man ikke må gi pasientene omsorg, for da blir de der. Målsettingen er at de skal ut og klare seg selv. Men det er ikke alle som klarer å fungere godt. I dag har vi omsorgsboliger, men som en sa: «Omsorgen er bare i navnet.» Jeg er bekymret over situasjonen til dem som har det veldig vondt og bare får beskjed om at de må klare seg selv, men som faktisk ikke klarer det. 

— Jeg tror ikke jeg ville blitt frisk med dagens behandlingstilbud, sa Lauveng, som også er bekymret for at det skjer mye skjult tvang i den kommunale psykiske helsetjenesten.

Generalsekretær Tove Gundersen sa innledningsvis at kronprinsessens engasjement for dette feltet bidrar til at psykisk helse og psykiske lidelser får mer oppmerksomhet i samfunnet. 

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit ga uttrykk for at fagseminaret var svært interessant og lærerikt. 

Mindre tvang, mer samhandling og kommunikasjon

Martin Veland, klinikksjef på psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg diakonale sykehus, snakket om hvordan redusere bruk av tvang. Blant annet ved å fjerne beltesengene.

(Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse)

Velkommen til seminar

Det ble en interessant og lærerik dag for HKH Kronprinsesse Mette-Marit og alle ansatte i Rådet for psykisk helse. Generalsekretær Tove Gundersen ønsket kronprinsessen velkommen.

(Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse)

Del på sosiale medier