Lukk

KiB er bra for helsa!

Mindre symptomer på depresjon og økt selvfølelse var blant resultatene for deltakerne fra fire kommuner på Østlandet som deltok på «Kurs i Belastningsmestring» (KiB). Det viser doktorgradsavhandlingen til Gry Anette Sælid fra Folkehelseinstituttet.

Mange voksne, friske mennesker opplever at livet i perioder er ekstra krevende, men de søker ikke profesjonell hjelp.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sælids avhandling viser at arbeidstakere kan styrke sin psykiske helse ved å delta i gruppebaserte programmer på arbeidsplassen. Både sykmeldte og ikke-sykmeldte deltok, og ble fulgt opp med spørreskjema i over fire år. Studien viser i tillegg at symptomer på depresjon påvirkes av mestringsforventninger og sosial støtte.

Bygger på KiD

Kurs i Belastningsmestring bygger på kognitiv adferdsterapi og er en tilpasset utgave av «Kurs i Depresjonsmestring (KiD)». Studier fra andre land har vist at KiD har positive effekter på depresjon, blant annet hos ungdommer og minoritetsgrupper. Det er første gang slike kurs er prøvd ut på ansatte i arbeidslivet. Det er også unikt å følge effekter av slike kurs over fire år.

Mange voksne, friske mennesker opplever at livet i perioder er ekstra krevende, men de søker ikke profesjonell hjelp. KiB er et alternativ for mennesker uten alvorlig depresjon som ønsker å lære seg metoder for å møte hverdagsutfordringer. Ledere bør imøtekomme interessen for å forebygge psykiske plager og bedre den psykiske helsen blant ansatte, mener Sælid.

Portrett av Gry Anette Sælid

Evalueringen Gry Anette Sælid har gjort av Kurs i Belastningsmestring viser at arbeidstakere kan styrke sin psykiske helse ved å delta i gruppebaserte programmer på arbeidsplassen.

(Foto: UiO)

Betydelig problem

– Milde og moderate psykiske plager er et betydelig problem for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet og bidrar sterkt til nedsatt produktivitet, sykefravær og uførhetspensjon. Likevel tilbyr arbeidsplassene i Norge sjelden programmer som kan redusere psykiske plager blant de ansatte. Effektene av de fleste programmene som er i bruk, er i tillegg dårlig dokumentert. Derfor er denne studien svært viktig, sier Sælid.

Elin O. Jahrsengene

Administrasjons- og prosjektkonsulent

Tlf.: 23 10 38 76

E-post: elin@psykiskhelse.no

Del på sosiale medier