Tips til deg som er sykemeldt

Er du sykemeldt, eller står i fare for å bli det, på grunn av psykiske helseplager? Selv om det for noen kan være riktig med en pause fra jobben, er det viktig å vite at de fleste av oss blir fortere friske hvis vi er i arbeid. Alt handler om tilrettelegging og det å gå litt forsiktig frem. 

Før var det vanlig å være helt borte fra jobb i perioder med sykdom og psykiske helseplager. Nå vet vi at det i de fleste tilfeller er god behandling å være i jobb. Forskning viser at vi blir friskere og får det bedre av å være i arbeid/aktivitet - selvsagt tilpasset din helsetilstand og dine behov. Dialog med arbeidsgiver og øvrig støtteapparat (NAV, lege, etc.) er forutsetninger for å få til en god løsning. 

Vær åpen!

Du bestemmer hvem du vil dele hva med og når, men vi anbefaler å være åpen om helseplagene dine, også i jobbsammenheng. Angst og depresjon er vanlige helseplager, som svært mange mennesker vil oppleve en eller flere ganger i løpet av livet. Vi har alle en psykisk helse, - du har det, kollegene dine og sjefen har det.