Lukk

Ja til arbeid i behandlingen!

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Rådet for psykisk helse undersøkt hvordan arbeid og utdanning blir lagt vekt på, som en del av - eller i tillegg til - medisinsk og psykologisk behandling som blir gitt på Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Rapporten viser at nesten alle behandlerne er positive til å ta opp arbeid og utdanning i behandlingen, men det varierer hvordan dette praktiseres. 

– Ifølge rapporten har det vært en positiv endring ved DPS-ene de siste årene når det gjelder å tenke på arbeid, skriver Rådet for psykisk helse i et debattinnlegg som er publisert en rekke aviser i mai og juni 2016.
Mennesker i møte

Møteplasser må til

Samarbeidet fungerer best der møteplasser skapes mellom NAV, DPS og pasienten/brukeren, viser rapporten fra Proba samfunnsanalyse. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
– Vi i Rådet for psykisk helse har lenge snakket om at vi må ha helhetlige tjenester på brukernes premisser. Muligheten for å få arbeid eller en skoleplass må være en del av dette – som det er en del av hverdagslivet. Vi mener det må skapes møteplasser der de kan finne løsninger sammen, skriver generalsekretær Tove Gundersen i innlegget. – Helsevesenet og Nav må erkjenne at de har et felles ansvar for at menneskene de arbeider for får det så bra som de kan. Rapporten «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav» bekrefter at vi er på rett vei, sier Tove Gundersen.

Del på sosiale medier