Lukk

Hverdagsglede til folket!

Vi tenker gjerne at god helse og god livskvalitet er to sider av samme sak. De fleste av oss vet at vi kan forbedre helsa ved å spise sunnere og bevege oss litt mer. Og for mange er dette riktige råd for et sunnere liv. Men tenker vi over at det også er andre grep vi kan gjøre for å få det litt bedre med oss selv i hverdagen? Les hvordan du kan lære mer hverdagsglede, og at det blir kurstilbud ved flere Frisklivssentraler i løpet av 2019.

Kvinne med misfornøyd uttrykk i ansiktet som skjærer opp grønnsaker

Spis sunt og tren mer så blir livet bra?

De fleste vet hva som skal til for å leve sunnere, men hva med litt mer hverdagsglede? Spør Frisklivssentralen der du bor om de har kurstilbud.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at nær 900 000 nordmenn over 16 år opplever dårlig mestring i livene sine. Hvordan lav mestringsfølelse påvirker folkehelsa på lang sikt kan vi bare spekulere i. Den gode nyheten er at vi i Rådet for psykisk helse vet at dette går det an å gjøre noe med. Nå rulles kurs i Hverdagslede ut som lavterskeltilbud over hele landet. Mange Frisklivssentraler har dette kurstilbudet allerede.

Fem grep du selv kan ta

Hverdagsglede bygger på norsk og internasjonal forskning. Det engelske «Five ways to wellbeing» er oversatt til fem veldokumenterte grep du selv kan ta: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, og gi. Helsedirektoratets kampanje «Bare du» integrerer disse rådene i sin kommunikasjon om bedre psykisk helse. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Frisklivssentraler og spesialpedagoger har bidratt til å utvikle kursene i Hverdagsglede som er testet ut ved en rekke Frisklivssentraler. Kurslederutdanningen er i regi av Rådet for psykisk helse og Fagakademiet.

En evaluering etter gjennomført kurs (pilot), viste at 70–80 prosent rapporterte om økt livsmestring og flere av disse meldte også om bedre psykisk helse. Vi i Rådet for psykisk helse er overbeviste om at dette er god forebygging til lave omkostninger – lett tilgjengelig for mange rundt omkring i landet.

Hvis vårt samfunn skal ta psykisk helse på alvor, er det viktig å formidle kunnskap om at det er – som med fysisk helse – mye vi kan gjøre selv. Men forholdene må ligge til rette og tilbudene gjøres kjent.

Vårt ønske er at alle som jobber med helsefremmende arbeid på Frisklivssentraler og ellers i kommunene vil ta i bruk Hverdagsglede som et verktøy og et tilbud til sine innbyggere.

Selv om Norge scorer høyt på lykkestatistikken, er det mangt og meget vi likevel streber etter og strever med. Kanskje kommer vi langt (nok) med litt mer glede i hverdagen.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Denne teksten er publisert som debattinnlegg i flere aviser i februar 2019. Her fra Moss avis, 5.2.19.

Del på sosiale medier