Lukk

Hva innebærer veiledning på prosjektsøknader?

Alle som skal søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse må ta i mot tilbudet om veiledning i forbindelse med innsending av søknad, uansett prosjekttype. De ulike søknadene spenner over et vidt spekter, der psykisk helse må inngå som en del av målsettingen.

Noen søkere kan ha behov for mer veiledning enn andre, men under skisserer prosjektkoordinator Charlotte Elvedal opp hvordan en veiledningsprosess ofte ser ut når man søker gjennom Rådet for psykisk helse:

  1. Når det er avklart om prosjektet kan søkes gjennom Rådet for psykisk helse gjør vi en avtale om tidspunkt for første veiledning.
  2. Du som søker må sette deg godt inn i retningslinjene, malen og hva en prosjektbeskrivelse skal inneholde, og kanskje også se på eksempelet på skjemaet som ligger ute på nett. Du må deretter skrive en så fullstendig søknad som mulig i Dam’s mal, inkludert et tentativt budsjett. Prosjektbeskrivelsen og budsjettet sendes prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse, som regel 1 dag før avtalt veiledning.
  3. Prosjektkoordinator leser søknad og budsjett.
  4. All veiledning foregår pr telefon, eventuelt på høyttaler om flere skal delta på søkers side. Søker(e) og prosjektkoordinator gjennomgår søknaden. Vanligvis tar dette 45 minutter. Ofte er det behov for en ny gjennomgang, vi avtaler tidspunkt for dette. Det er et krav om et samarbeid med oss, både i prosjektutviklingen, som ofte er i søknadsprosessen, og gjennomføringen. Dette diskuterer vi i veiledningen. Du vil få hjelp til å presentere prosjektideen på best mulig måte, samtidig som søknaden følger Stiftelsen Dams prosjektmal og retningslinjer. Vi vil også gi råd dersom vi mener prosjektet bør videreutvikles før en søknad kan sendes.
  5. Vi avtaler en ny veiledning. Da bør du som søker ha begynt å fylle ut skjemaet slik at eventuelle spørsmål om det kan avklares.
  6. Enkelte ganger kommer det noen avklaringsspørsmål som tas fortløpende på e-post eller telefon.
  7. Det gis ingen veiledning etter søknadsfristen, men prosjektkoordinator går nøye igjennom alle søknader og gir tilbakemelding til deg som søker dersom det har oppstått noen feil med den innsendte søknaden.