Lukk

Søk Helsemidler

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter inntil kr. 400 000 som handler om psykisk helse.

Dette kan du søke om midler til

Siden Stiftelsen Dams oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper.

  • Forskningsprosjekter
  • Kulturprosjekter som blant annet teater, film, musikk og podkast
  • Behandlingsprosjekter, kursutvikling
  • Fritidsprosjekter
  • Informasjonsprosjekter inkludert temakvelder, podkast, apper og film
  • Utviklings- og pilotprosjekter

Søknad om midler til bok: Rådet for psykisk helse deltar bare unntaksvis i bokprosjekter. Alle som søker må ha en konkret ekstern forlagsavtale som bidrar med utgivelse, inkludert trykking, distribusjon og markedsføring. Søknaden kan dekke honorar til redaksjonelt arbeid, men ikke til forfatterlønn. Bøker vi tidligere har fått midler til er i hovedsak antologier.

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Dette er søknadsprosessen

1. Les retningslinjene til Stiftelsen Dam.

2. Dersom din idé er innenfor kriteriene, send en epost til Charlotte Elvedal, så sender vi deg et enkelt skjema som du fyller ut og returnerer.

3. Vi vurderer prosjektet internt.

4. Dersom vi vurderer at vi kan gå videre med ditt prosjekt avtaler vi videre veiledning.

5. I veiledningen vil du få hjelp til å beskrive prosjektideen på best mulig måte i malen til Stiftelsen Dam. Budsjettet er en viktig del av prosjektveiledningen.

6. Søknader kan sendes inn fortløpende og behandlingstiden er 45 dager.

Rådet for psykisk helse prioriteter:

1. Prosjekter som følger retningslinjene og innfrir kravene til Stiftelsen Dam.

2. Er relevante i forhold til Rådet for psykisk helses strategi.

3. Prosjekter som er gjennomførbare. Det vil si at prosjektet har solid faglig forankring, god brukermedvirkning og at det er tidsmessig og økonomisk realistisk.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Charlotte Elvedal