Lukk

Veteraners psykiske helse

De siste årene er det vokst frem en erkjennelse av at militært personell som har deltatt i operasjoner ulike steder i verden, ikke har fått god nok oppfølging i etterkant. Mange veteraner sier selv at de møter et hjelpeapparat som ikke har tilstrekkelig innsikt i og forståelse for det de har vært gjennom. Nå gjør Rådet for psykisk helse og Veteranforbundet SIOPS noe med dette. Ved hjelp av prosjektmidler fra Extrastiftelsen skal de to organisasjonene i fellesskap utvikle et kurskonsept for fastleger, psykologer og psykiatere.

Del på sosiale medier