Lukk

Den gode hjertebanken

Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon undersøkte i prosjektet Den gode hjertebanken hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner fører til dårlig fysisk helse.

Utgangspunktet for prosjektet var at personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer lever 20-30 år kortere enn andre. Mange dør av hjerte- og karsykdommer eller andre sykdommer relatert til ugunstige levevaner og overvekt. — Vi fant i prosjektet ut at det finnes svært mange tilbud om fysisk aktivitet i behandlingen, men få av disse tilbudene kunne dokumentere en reell forbedring av den fysiske helsa i denne målgruppen. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon  og Rådet for Psykisk helse koordinerte prosjektet med støtte fra Helsedirektoratet.

 

Prosjektet Den gode hjertebanken var forløperen til nåværende prosjekt Nasjonalt fagnettverk – høyintensitets-trening som medisin. Hjertebanken prosjektet ble støttet med midler fra Helsedirektoratet for å kartlegge bruk av trening som en del av behandlingen.

I løpet prosjektperioden ble fagrådene i landets helseregioner besøkt. Vi snakket med ledere og helsepersonell om hvordan de integrere fysisk aktivitet i behandlingen, og hvordan de kan gi et mer systematisk tilbud. Spesielt var vi opptatt av å finne ut om de benyttet treningsformer som dokumenterte helseeffekt for den somatiske helsen. Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever kortere liv enn andre.

Bruk av trening som gir god helseeffekt må inn i plandokumentene ved behandlingsstedene og tilbys som en integrert del av behandlingen.

SAMMEN FOR DEN GODE HJERTEBANKEN

Ressursgruppa

F.v: Grete Flemmen, Per Nilsen, Marit Sørensen, Jon Storaas, Thomas Dahl Orø, Torhild Kielland, Werner Fredriksen, Tove Gundersen og Jan Gunnar Skoftedalen. (Ikke til stede: Lars Lien).

Kunnskapsoppsummering!

Erfaringene fra prosjektet, samt råd og tips om hvordan integrere fysisk aktivitet i behandlingen finnes i nettbrosjyren som kan lastes ned her Den gode hjertebanken.

Se filmen om to som fikk trening som en del av behandlingen ved St. Olavs hospital i Trondheim, og hør fagfolk som forklarer den gode effekten høyintensitetstrening gir.

Kunnskapsoppsummering fra FHI om «effekt av trening som en del av behandling av alvorlig psykisk syke». De undersøkte forskningen som hadde vurderte effekten av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser og inkluderte to systematiske oversikter.