Lukk

Tabuprisen til Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen (52) fra Sandnes er tildelt Tabuprisen 2015 fra Rådet for psykisk helse. – Du har kjempet med dine egne helseplager, og for andres rettigheter i mange år. Vi i Rådet for psykisk helse skulle gjerne kopiert deg 100 ganger og spredd deg ut over hele landet. Vi trenger erfaringskonsulenter, pasienter og brukere som blir lyttet til, sa generalsekretær Tove Gundersen i sin tale ved prisutdelingen.

Foto fra overrekkelsen av Tabuprisen. Målfrid Frahm Jensen (t.v.) og Tove Gundersen.

Tabuprisen 2015

– Målfrid Frahm Jensen har i mange år vært en uredd stemme for brukerne av psykiske helsetjenester. Hun har utmerket seg ved å kjempe for psykisk sykes rettigheter og vilkår, sier generalsekretær Tove Gundersen om prisvinner Målfrid Frahm Jensen.

(Foto: Steinar Sværen)

– Målfrid Frahm Jensen har i mange år vært en uredd stemme for brukerne av psykiske helsetjenester. Hun har utmerket seg ved å kjempe for psykisk sykes rettigheter og vilkår. Du har satt erfaringskonsulenters rolle og utfordringer på dagsorden og utfordret helsevesenet til å kjenne på ubehaget ved å bli utfordret på egne holdninger og praksis, sa Gundersen i talen.

– Åpenhet og kunnskap er våre viktigste midler mot tabuer og stigma. Du har bidratt til oppmerksomhet mot mange tabuer innen psykisk helse med åpenhet om depresjon, angst, selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelser, selvskading og tvang, sa hun videre i begrunnelsen for prisen.

I mange år Målfrid Frahm Jensen arbeidet for at hennes egne erfaringer med hjelpeapparatet – både de dårlige og de gode – skal bidra til bedre hjelp for alle. Hun har arbeidet for kvalitetssikring og redusert bruk av tvang, bedre rutiner for innsyn i journaler og bedre sikring av personlige opplysninger.

Utfordret om diabetes og psykisk helse

Målfrid Frahm Jensen har også bidratt til å øke kunnskapen om hvordan det er å leve med diabetes samtidig med psykiske problemer, og hvordan disse helseplagene påvirker hverandre.

I sin tale under prisutdelingen fremhevet generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet noen av likhetene mellom holdningene rundt diabetes og psykisk helse.

– Da Diabetesforbundet ble dannet i 1948 var det tabu å snakke om diabetes. Men det ble erkjent at jo mindre man snakket om diabetes, jo vanskeligere var det å leve med. I 1990 rørte du en hel diabeteskonferanse til tårer med ditt personlige innlegg om hvordan det var å leve med diabetes og en spiseforstyrrelse. Noen få år senere fikk du landsmøtet med på sette diabetes og psykisk helse på dagsorden. Vi er stolte av deg, sa Allgot til prisvinneren.

Bilde av Målfrid Frahm Jensen omkranset av Rigmor Galtung og Bjørnar Allgott.

Rigmor Galtung og Bjørnar Allgot deltok i feiringen av Tabuprisen til Målfrid J. Frahm Jensen (midten).

(Foto: Margrethe Aulie)

Mange gode ord

Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i Norsk sykepleierforbund, fremhevet at helsetjenestene må øke kompetansen og kunnskapen om hvordan det er å leve med psykiske plager og lidelser.

– Det kan vi gjøre ved å høre på brukerne. Vi er også glade for den vaktbikkjen du er og har vært – vi trenger det. Takk for at du har tatt denne belastningen Målfrid, sa Bratseth.

Terje Vestheim, psykiater ved Sykehuset Innlandet fremhevet Målfrid Frahm Jensens innsats for Schizofrenidagene i Stavanger, for Hamarkonferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk og for innsatsen mot stigma i så mange år.

Eva Svendsen fra Erfaringskompetanse fremhevet Frahm Jensens vidsyn, som har vært viktig i arbeidet for å gyldiggjøre brukererfaringer og brukerkompetanse i fagutviklingsarbeidet.

Men talen som oppsummerte den lange innsatsen og utfordringene man kan oppleve på veien som en tydelig og kritisk stemme, kom fra Frahm Jensens sønn Oddvar Raugstad. Han fortalte om vanskelige stunder som barn med en mor som i perioder var i mediene med en brukerstemme i psykisk helsevern.

– Jeg har skjønt mer av den viktige rollen du har hatt med årene. Fortsett arbeidet, fortsett å «kick ass!», var hans oppfordring!

Målfrid J. Frahm Jensen har gjennom mange år hatt et stort engasjement gjennom mange organisasjoner, og har vært engasjert blant annet i Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse, Stiftelsen psykiatrisk opplysning, Diabetesforbundet og som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset i Stavanger. Hun har skrevet bøker, diktsamlinger og holdt foredrag over hele landet, og medvirket til programarbeidet gjennom flere år for viktige psykisk helsearrangementer som Schizofrenidagene i Stavanger og Hamarkonferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk.

Del på sosiale medier