Lukk

Tall og statistikk – Perspektiver

Alder og lykkefølelse

Den opplevde livskvalitet blant ungdom og unge voksne (15-24 år) har vært fallende siden 1985. En tilsvarende utvikling også for i aldersgruppen 25-39 år.

 

Andelen som bekymrer seg ofte for hva som vil skje i fremtiden

Ifølge Talevik og Talevik (Norsk Monitor, 2021) bidrar bekymringer for framtiden mest til å senke nivået for lykkefølelse og tilfredshet for ungdom og unge voksne. Fra 2009-2011 har andelen som ofte bekymrer seg økt markant.

 

Indikatorer for livskvalitet blant barn og unge

De fleste barn og unge gir uttrykk for at hverdagen er preget av glede og energi. Andelen som svarer på de ulike påstandene om glede, energi, optimisme og mestring har hatt en mindre nedgang fra 2020.

 

Andelen av gutter og jenter på ulike klassetrinn som er tilfreds med livet sitt (2021)

Ungdata (2021) viser at livskvaliteten til de aller fleste ungdommer har vært forholdsvis god også under pandemien. På en tilfredshetsskala fra 0-10 plasserer 81% av ungdommene seg over midtpunktet .

 

Tilfredshet med livet før 2020 og 2021

På tilfredshetsskalaen plasserer de fleste ungdommen seg på 7, 8 og 9. Det er en mindre nedgang i tilfredsheten fra 2020 til 2021.

 

Livstilfredshet blant ungdom og unge voksne (18-25 år)

Andelen unge voksne (18-25 år) plassert på livstilfredshetsskala. 20% av de spurte plasserer seg henholdvis på nivå 7 og 8. 20% på nivå 9 og 10.