Lukk

Tall og statistikk – Fellesskap

Bruk av tid på nettet utenom skole blant elever på ungdomsskole og videregående skole

Ungdommens bruk av tid på digitale aktiviteter er økende. Pandemien har sannsynligvis bidratt til å forsterke utviklingen.

 

Tidligere undersøkelser har vist at gutter tidligere brukte noe mer tid foran skjerm enn jenter. Det er ikke lenger noen kjønnsforskjeller i dette i tallene fra 2021.

 

Tid på nett og spill

Trendene med hensyn til økt tidsbruk av internett. Lydmedier og digitale spill har fortsatt å øke for barn og unge i 2020.

Tidligere undersøkelser har vist at gutter tidligere brukte noe mer tid foran skjerm enn jenter. Det er ikke lenger noen kjønnsforskjeller i dette i tallene fra 2021.

 

Selvrapportering om mobbing; plaging, trusler eller utfrysning

Pandemien synes ikke å ha påvirket omfanget av mobbing, plaging , trusler eller utfrysing. Ungdataundersøkelsen viser også at det er små forskjeller mellom gutter og jenter.

 

3% opplever at de blir utsatt for nettmobbing minst hver 14. dag. Fire av fem oppgir at de aldri blir utsatt for nettmobbing. Ungdataundersøkelsen viser også her at det er det små forskjeller i nettmobbing blant jenter og gutter.

 

Seksuell trakassering blant unge

Samlet har 16-17% av ungdom på ungdomsskole eller videregående skole en eller flere ganger opplevd verbal trakassering, negativ seksuell ryktespredning eller at noen har befølt dem seksuelt uten at de ville det. Jenter er klart mer utsatt for seksuell trakassering enn gutter.

 

Seksuell helse

Raten for svangerskapsavbrudd går ned for alle aldersgrupper, særlig for kvinner under 25 år.

 

Omfang av vennskap

Ungdata viser at de aller fleste norske tenåringer har venner å være sammen med. Ni av ti har en fortrolig venn som de kan stole på og snakke med om alt mulig.