Lukk

Primærhelsemeldingen – helere helse

Mer helhetlig tenkning, brukermedvirkning og større oppmerksomhet rundt psykisk helse. Dette er noe av det den nye stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste som ble lagt frem 7. mai 2015 i sterk grad hinter om.

Norsk psykologforening, en av Rådet for psykisk helse sine 29 medlemsorganisasjoner, gir uttrykk for stor entusiasme og forventninger til endringene som loves i meldingen. Blant annet sier Tor Levin Hofgaard, president i Psykologforeningen, om unge som faller fra i arbeidslivet på grunn av psykisk uhelse, på sin blogg i Dagens Medisin:  

- Ett viktig grep for å forebygge en negativ utvikling, vil være å gi befolkningen lett tilgjengelig psykisk helsehjelp i kommunene der de bor. Før utfordringene tårner seg opp og får langvarige konsekvenser, skriver han.

- Primærhelsemeldingen er lovende, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

- Fysisk og psykisk helse ble sidestilt gjennom Folkehelsemeldingen tidligere i år. Dette betyr at Bent Høie og hans departement viser en sterk forståelse for at det er nødvendig å se hele mennesket når vi snakker om helse. Det er likevel viktig å påpeke at selv om det nå skal bli bedre tilgang på psykologtjenester i kommunene og tiltak skal settes inn for å bedre ledelsen og øke kompetansen i helsesektoren, må det tverrfaglige samarbeidet bli bedre. Sosiale forskjeller og sammensatte problemer som rus, psykiatri og somatikk må få bedre totalbehandling. Vi trenger flere med sosialfaglig kompetanse i helsesektoren, sier Gundersen.

Del på sosiale medier