Bli kursleder i Hverdagsglede!

Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli kursleder i Hverdagsglede. Første lederkurs foregår i Drammen fra 19. – 20. mars, det er 20 plasser. Kurset er for deg med helsefaglig bakgrunn og som har fått opplæring i motiverende intervju.

Fem symboler: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, gi
(Illustrasjonsfoto: Rådet for psykisk helse)

Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring, og skal tilbys over hele landet fra 2019. Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler. Evaluering etter pilotprosjektet i 2018 viste at kursdeltakerne rapporterte om mer glede i hverdagen og økt livsmestring.

Kurslederutdanningen er i regi av Rådet for psykisk helse og Fagakademiet. Første kurs er 19.-20. mars i Drammen. Det er 20 plasser, og prisen er kr 4500,-. Flere steder og datoer kommer.

Last ned PDF og les mer om å bli kursleder i Hverdagsglede®.

For mer informasjon og påmelding – kontakt werner@psykiskhelse.no