Lukk

NAV og DPS – samarbeid om arbeid

Rådet for psykisk helse vil at arbeid skal være en del av behandlingen, og inviterte til konferanse om hvordan få til dette. Fredag 16. september stilte 220 ansatte fra ulike NAV-kontorer og Distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Helse Sør-Øst til heldags seminar på Gardermoen. 

I 2015 fikk Rådet for psykisk helse FoU-midler fra NAV og ga Proba samfunnsanalyse i oppdrag å undersøke hvordan arbeid og utdanning blir lagt vekt på, som en del av - eller i tillegg til - medisinsk og psykologisk behandling som blir gitt på DPS. Rapporten viste at nesten alle behandlerne er positive til å ta opp arbeid og utdanning i behandlingen, men det varierer hvordan dette praktiseres. – På bakgrunn av denne rapporten inviterer vi i høst til møter mellom helse og arbeid, altså DPS og NAV, for å snakke om hvordan vi kan komme videre med å integrere arbeid som en del av behandlingen, sier Werner Fredriksen som er seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse.
Werner Fredriksen og Yngvil Starheim på Samarbeidskonferansen 16.9.16

Samarbeid om arbeid

Arbeid er bra for helsa, og seniorrådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse og seniorrådgiver Yngvil Starheim i Arbeids- og velferdsdirektoratet stod sammen om konferansen som var ment å gi NAV- og DPS-ansatte bedre verktøy for samarbeid. (Foto: Margrethe Aulie)
Innlederne på konferansen ga praktiske og konkrete eksempler på hva som fungerer - og hva som ikke fungerer. For NAV-ansatte er et godt tips å lære seg å kjenne det lokale arbeidslivet. Besøk de ulike arbeidsplassene, bli kjent med ledere og andre nøkkelpersoner. For helsepersonell/ansatte på DPS er det viktig å ikke «sykeliggjøre» pasientene. Å tenke arbeid i tilfriskningen handler om å skjønne at det å kunne delta i meningsfylt aktivitet gjør godt. Man trenger ikke «vente til du blir frisk».
Deltakere på samarbeidskonferansen driver gruppearbeid.

Hvordan gjør vi det?

Ansatte i DPS og NAV-kontor over hele Østlandet om hva som skal til for å få til mer arbeid i behandlingen. (Foto: Hege Helene Bakke)
Målet med gruppearbeidet var at de ansatte fra NAV og DPS-ene skal finne gode samarbeidsarenaer, og alle fikk i oppgave å lage sin egen plan om hvordan ta tak i dette i sin arbeidshverdag. Neste konferanse finner sted i Bergen 23. november. – Det vi vil er at folk som jobber med dette skal sette arbeid og helse mer i system, sier Werner Fredriksen. Gå hjem og gjør det som vi vet virker, avslutter han.

Del på sosiale medier