Lukk

Mer arbeid i behandlingen

En ny rapport fra Proba som legges frem 24. mai 2016 viser at det er endel variasjoner og mye å gå på når det gjelder å bruke arbeid som en del av behandlingen på landets Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Det er også mange ulikheter i hvordan DPS og NAV samarbeider. Rapporten viser likevel fram en positiv utvikling når det gjelder å vektlegge arbeid i behandlingen.

Bilde av en som arbeider med planter
Arbeid er ofte bra for den psykiske helsen (Foto: Colourbox)
I januar 2016 hadde 41 prosent av alle som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) en psykisk lidelse som hoveddiagnose. Tradisjonelt har det vært klare skiller mellom medisinsk behandling og aktivitet; behandling først – deretter arbeid. Rådet for psykisk helse er opptatt av at personer som sliter psykisk kan og bør jobbe. Mange som har psykiske lidelser er både brukere hos NAV og pasienter ved et DPS. – For de aller fleste er det bra for den psykiske helsen å være mest mulig i normal aktivitet, også når de sliter psykisk. Det kan være i arbeid eller utdanning, med tilpassede oppgaver og arbeidsmengde når det er nødvendig, sier Werner Fredriksen, rådgiver på arbeidsliv i Rådet for psykisk helse. Bakgrunnen for rapporten «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav» er at Rådet for psykisk helse ønsket å undersøke om det er etablert en systematisk samhandling mellom DPS og NAV der det å snakke om arbeid er en del av behandlingen. Rådet for psykisk helse søkte sammen med Proba samfunnsanalyse og fikk tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til denne undersøkelsen. – Denne rapporten bekrefter at det er en vei å gå når det gjelder å integrere arbeid i behandlingen på alle landets DPS-er, men vi ser også at det er en økt bevissthet rundt dette og at det gjøres mye bra rundt på DPS-ene, sier Werner Fredriksen. Rapporten lanseres på den nasjonale ledersamlingen for DPS i Trondheim.
Forside på Probarapport
«Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav»
Les rapporten om samarbeid mellom NAV og DPS «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav» er et samarbeidsprosjekt mellom Proba samfunnsanalyse og Rådet for psykisk helse finansiert med FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Del på sosiale medier