Close Menu

Fra nyttår stanset paraplyorganisasjonen Hjernerådet alt samarbeid med departement og direktorater.

– Vi kan ikke jobbe gratis for staten når vi ikke vet om vi har noe grunnstøtte framover. Det har vi gitt beskjed om. Derfor har vi satt alle prosjektene på vent til dette eventuelt er avklart, sier generalsekretær i Hjernerådet, Henrik Peersen.

I en særegen situasjon

Støre-regjerningens fremleggelse av forslag til statsbudsjett i oktober i fjor ble et sjokk for mange organisasjoner. Borte var de øremerkede midlene til frivillige og ideelle  organisasjoner uten at det ble presentert noen overgangsperiode. I stedet skal organisasjonene søke om støtte til aktivitetsmidler fra ulike tilskuddsordninger denne våren.

Omleggingen skal ifølge Regjeringen øke kvaliteten og gjøre tildelingene mer rettferdige.

For Hjernerådet betydde det slutt på grunnstøttefra 1. januar i år. 85 prosent av organisasjonens inntekter kommer fra potten som i fjor utgjorde to millioner kroner. Resterende midler henter organisasjonen fra prosjektmidler, medlemsorganisasjonene og private gaver.

– Siden vi ikke har noen forutsetninger for å vite hvor stort eller lite et eventuelt tilskudd vil være, drifter vi nå på oppsparte midler som først og fremst dekker lønn til våre ansatte i sekretariatet. En reduksjon eller bortfall vil innebære at vi må nedjustere driften vår, ta på oss færre oppgaver og si opp ansatte, forteller Peersen.

Hjernerådet mener situasjonen  deres er annerledes enn andre frivillige organisasjoner.

– Vi er en paraplyorganisasjon hvor øremerkingen har vært driftsmidler, ikke prosjektmidler. At prosjektstøtte skal organiseres annerledes er mange positive til, og ikke noe vi i utgangspunktet er negative til, men vår situasjon er annerledes.

Info Hjernehelse
Arrow
  • God hjernehelse er et av statens satsningsområder.
  • I 2018 etablerte Solberg-regjerning Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) for kommuner og spesialisthelsetjenesten.
  • I oktober i fjor fikk Norge ros av Verdens helseorganisasjon for å være et foregangsland på hjernehelse. I denne satsningen har paraplyorganisasjonen Hjernerådet vært en sentral aktør.
  • Hjernerådet samarbeider også med flere direktorater.

Savner dialog og varsel

Andre paraplyorganisasjoner, som Rådet for psykisk helse, fortsetter sin grunnstøtte over statsbudsjettet.

– I 2016 ble det fastslått at Hjernerådet var en organisasjon som myndighetene ville lene seg på, og vi var med på å utforme den nye strategien. Vi har siden da bygget opp sekretariatet fra en til tre ansatte, sier Peersen som selv tiltrådte som generalsekretær våren 2022.

– Uten noen form for dialog eller forvarsel har regjeringen kastet Hjernerådet ut i denne meningsløse usikkerheten. Det er svært beklagelig. Vi har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra helseministeren på hvilken vurdering som ligger til grunn for beslutningen og hvordan vi skal ivareta våre forpliktelser nå uten grunnfinansiering, men oppnår ingen saklig respons, fortsetter generalsekretæren.

– Er stansen i samarbeidet ment som et signal til myndighetene?

– Vi har trukket oss inntil videre på grunn av den økonomiske usikkerheten vi er i nå, og må prioritere kontakt med medlemmene våre og mulige nye samarbeidspartnere fram til vi får en avklaring.

– Hvilke konsekvenser får dette for hjernehelsefeltet?

– For oss er det en unødvendig distraksjon fra det vi egentlig skal gjøre – løfte hjernehelsefeltet, som er et langsiktig arbeid. I partnerskapet gjennom hjernehelsesatsningen betyr vår manglende deltagelse et bortfall av en samlet stemme. Vi har løftet mange sentrale temaer og diskusjoner, og er også et viktig bindeledd internasjonalt.

– Mange organisasjoner er kritiske til prosessen. Hvordan burde regjeringen håndtert omleggingen i støtteordningen?

– I det minste burde det være etablert et overgangsår som fikk forberede organisasjonene på omleggingen, slik det er gjort i andre tilfeller.

Hjernerådet har nå søkt aktivitetsmidler fra en nyetablert støtteordning utlyst av Helsedirektoratet.

– Vi antar at eventuelt tilskudd herfra ikke er avklart før tidligst mars eller april. Jeg føler meg fortsatt ikke trygg på at tilmålingen treffer driftstøtte til en paraplyorganisasjon som oss. Men de siste månedene har vi fått massiv støtte fra medlemmer og samarbeidspartnere som understreker viktigheten av at Hjernerådet arbeider helhetlig for bedre hjernehelse. Det er veldig gledelig og gir oss stor tro på at situasjonen vil løse seg til slutt.

Helsedepartementet: – Vil bedre fremtidige prosesser

– Vi forstår at både Hjernerådet og de andre mottakerne i statsbudsjettet helst skulle hatt beskjed om endringene i god tid i forveien. Men regjeringen presenterer statsbudsjettet i sin helhet, og vi legger det fram for Stortinget først. Det er derfor krevende med en åpen dialog i forkant, men vi ser på hvordan vi kan bedre dette i fremtidige prosesser, skriver statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helseog omsorgsdepartementet i en epost til Magasinet Psykisk helse.

Vi får ikke svar på spørsmål om hvilke konsekvenser det får for samarbeidet at Hjernerådet nå har satt sitt arbeid på vent. Heller ikke på om det er riktig at en organisasjon som har bygget opp driften på bakgrunn av statelig satsning, nå er uten støtte.

Imidlertid bekrefter statssekretæren at Hjernerådet har vært en viktig stemme i partnerskapet som bidrar inn i Helsedirektoratets arbeid med oppfølgingen av hjernehelsestrategien.

Oppdatering:

– Etter mange måneder med stor usikkerhet, kan vi nå puste lettet ut. Hjernerådet ble 30. mars tildelt en viss grunnstøtte etter søknad til Helsedirektoratet. Det betyr at vi endelig kan gjenoppta vårt samarbeid med det offentlige og igjen jobbe konstruktivt for bedre hjernehelse, sier Henrik Peersen i en pressemelding.

Støtten er i følge generalsekretæren for lav til å dekke aktivitetsbehovet organisasjonen mener det er behov for og Hjernerådet søker nå flere samarbeidspartnere. •

 

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse