Close Menu

Tvang: Stoppet tvangsmedisineringen

– Jeg sa nei til å videreføre vedtaket om tvangsmedisinering. Dette kunne jeg ikke gå god for, forteller Mohammad Yousaf, psykiater ved Hurdalsjøen Recoverysenter.
Psykiater Mohammad Yousaf, psykiater ved Hurdalsjøen Recoverysenter, snakker med «Marius».

RESSURSER

– Tanken bak programmet på Hurdalsjøen er å bruke den enkeltes ressurser for å styrke selvstendigheten, sier psykiater Mohammad Yousaf. (Foto: Karina Halvorsen Gravdahl)
– Jeg så i papirene hans at han hadde stått på fire ulike antipsykotiske legemidler fra han var 14 til 17 år, uten at han hadde vist noen merkbar bedring. Derfor kunne jeg ikke gå god for videre behandling med legemidler. Jeg så også at i noen perioder hadde «Marius» ikke fått legemidler, og han var ikke dårligere da, sier Mohammad Yousaf, overlege og fagansvarlig psykiater på Hurdalssjøen Recoversysenter. I tre måneder gjorde de imidlertid ingen endring i medisineringen, for å se hvordan det gikk på dette behandlingsstedet. På den måten fikk behandlerne også et sammenligningsgrunnlag underveis og etter nedtrapping av legemidlene. «Marius» fikk derimot miljøterapi i form av trygge relasjoner, intensiv trening og sunnere mat, i tillegg til oppfølging døgnet rundt. Deretter startet nedtrapping over fem måneder.

Vente og se

Yousaf har lang erfaring med å behandle schizofreni med få eller ingen legemidler. – I stedet for å sette «Marius» på nye legemidler med alvorlige bivirkninger, kan man tenke: Vent litt, og se om han blir verre uten, sier Yousaf. – Da «Marius» kom hit, fikk vi for eksempel vite at han bare kunne omgås menn. Det har ikke vært noe problem for ham å omgås kvinner her. Programmet som brukes på Hurdalsjøen kalles Illness Management and Recovery, som betyr sykdomshåndtering og tilfriskning. Dette er en strukturert behandlingsform som har oppmerksomhet på å takle egen helsetilstand, blant annet med daglig gruppeterapi, individuelle oppgaver og å lage planer for fremtiden. Tanken bak er såkalt recovery-orientert, hvor man bruker den enkeltes ressurser for å styrke selvstendigheten. Mange som har tilfrisknet og er skrevet ut, kommer tilbake som guider eller recovery-piloter som det kalles, for nye pasienter. – Vi tror man må lære seg å leve med de plager man har. Men jeg har aldri opplevd før i min jobb som psykiater at tidligere pasienter kommer tilbake til en avdeling bare for å hilse på. Det opplever vi ofte her, sier Mohammad Yousaf.
×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse