Close Menu

Forsker Brit Logstein jobber i Ruralis, og er prosjektleder for Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. 

Hun mener bønders psykiske helse har nær sammenheng med praktiske og økonomiske problemer, opplevd anerkjennelse, og at nedgangen i antallet bønder fører med seg mer ensomhet i yrket. Logstein har en doktorgrad i sosiologi fra NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun satte søkelys på hvordan ulike rammebetingelser, både nære og fjerne, henger sammen med bønders trivsel og livskvalitet.

Portrett av Brit Logstein

FOREBYGGING: – Det kan være grunn til å være bekymret for selvmord blant bønder også i Norge, sier Brit Logstein.

– Systemet rundt bonden er svekket i dag, med færre kolleger. Man må rigge et opplegg slik at det er et nettverk når det oppstår problemer. Ta for eksempel tørkesommeren 2018. Hvordan kunne man skaffe grovfôr til dyrene? Vi så at lokale bondelag gikk sammen for å løse problemene. De fant praktiske løsninger, og jeg vil tro det bidro til å forebygge bekymringer og psykisk uhelse.

Logstein peker på at bønder ikke har fulgt med på den store velstandsøkningen som har foregått i Norge i de senere årene. Siden psykisk helse på befolkningsnivå følger individers sosioøkonomiske status, kan man anta at bønder som gruppe kan ha dårligere psykisk helse enn mange andre. Samtidig er det gjort forskning som underbygger akkurat det.

Logstein mener det er grunn til bekymring for økt forekomst av selvmord i yrkesgruppen.

– Undersøkelser fra Frankrike og Danmark viser betydelig flere selvmord blant bønder enn andre yrkesgrupper. Derfor kan det være grunn til å være bekymret også her. Andre studier fra utlandet viser også at bønder kvier seg til å oppsøke helsevesenet, fordi de tviler på om de vil bli forstått. Slik forskning finnes ikke fra Norge, men det kan hende det er slik også her. •

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse