Close Menu

Svar: Regninger kan føles uoverkommelig når mørke tanker og manglende energi preger livet. Men det kan få store konsekvenser, både økonomisk og juridisk, om de ikke blir betalt.  Økonomiske problemer er skambelagt i vårt samfunn, og dette bildet bedres ikke med tv-programmer som henger ut mennesker som har foretatt noen ukloke økonomiske prioriteringer. Her er noen forslag til å komme videre: 

Ta kontakt med en kunderådgiver i banken din. Din situasjon er ikke unik, og det er i begge parters interesse at du klarer å betjene lån og andre økonomiske forpliktelser. Noen av regningene kan settes på automatisk trekk. Da betales de den dagen du får penger inn på kontoen. 

Be om hjelp fra en person du kjenner og har tillit til. Vedkommende blir fullmektig i en periode, med ansvar for din personlige økonomi. Det kan føre til mindre bekymringer og at du får det mye bedre med deg selv. En skriftlig avtale kan være gunstig, slik at dere begge har avklart hvilke premisser som gjelder. 

NAV har en egen tjeneste for økonomi- og gjeldsrådgivning. På ditt lokale NAV-kontor kan du få mer hjelp, for eksempel til å ta kontakt med kreditorer og inngå en gjeldsordning. Noen ganger kan også kommunen ta over din økonomi i en periode, slik at du kan ha fokuset på andre ting i livet ditt. Jeg håper noe av dette kan løse utfordringene dine! •

Send inn ditt spørsmål til redaksjonen@psykiskhelse.no

Advokat Helge Hjort, psykiater Ann Færden, post.doc. Ann-Mari Lofthus og psykolog Cecilie Benneche svarer på spørsmål om juss, psykiatri, velferd og psykologi.

 

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.