Close Menu

Spør oss: Krever for lite hjemme

Jeg ønsker egentlig å gi litt mindre service til datteren min som er 16 år. Jeg vet at jeg ikke burde gjøre alt mulig for henne, som å lage matpakke, vaske treningsklær og rydde i gangen og sånt, men jeg gjør det likevel. Jeg synes egentlig at hun bestemmer for mye hjemme, men jeg klarer ikke å gjøre noe med det. Fins det noen enkle grep?
Illustrasjonsbilde av kurv med skittentøy
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Svar: Nei, det finnes ikke enkle grep for arbeidsfordeling når det gjelder tenåringer. Dette må den enkelte familie komme fram til sammen. Spørsmålet ditt viser at du er en mor som er svært glad i barnet ditt. Du vil gjerne glede henne og hjelpe henne så godt du kan. Det er morsinstinktet på rett plass. Men etter hvert som barna vokser til, kan vi ikke bare være de gode foreldrene som gir til barna, men vi skal også være oppdragere. Det vil alltid være en avveining hvilke oppgaver barna etter hvert skal overta selv. Og hvis du fortsetter å være på tilbudssiden, bør dette i så fall gjøres med glede fra din side.
Mange tenåringer har svært tett program, med full skoledag, lekser, og trening flere ganger i uken og kamper i helgene. Det er derfor et spørsmål hvor mye tid de har til forefallende arbeid. Første skritt er å fortelle henne at du også trenger fritid. Vis til at ingen av dere setter pris på disse rutineoppgavene, og dere må derfor bli enige om fordelingen, slik at begge to opplever en rimelig hverdag. Start med å overlate til henne de oppgavene du synes det er mest rimelig at hun tar, og som ikke krever mye anstrengelse fra henne. Barn har et maktvåpen som de ofte tar i bruk når foreldre setter grenser: De blir sure eller appellerer til skyld og skam. Dette er det ikke lett å bli utsatt for når man er en snill person som liker god stemning. Rust deg til å tåle surhet og anklager når du vil endre reglene. Bestem deg for hva du synes er rimelig, og ikke gi etter for hennes appell om at du krever for mye. Dette krever at du er på parti med deg selv og dine ønsker. Deretter må du holde fast på reglene. Jeg anbefaler rolige samtaler med din datter, der du formidler dine behov, og håper hun er villig til å bidra inn i det fellesskapet en familie er. Du må regne med protester, og at hun ikke følger opp. Du må også vurdere hvor sliten datteren din er av skoleoppgaver, lesning til prøver osv. Ungdom på 16 år har faktisk svært mye de må forholde seg til, så foreldre må vurdere hvor mye de må støtte dem i praktiske oppgaver. •

Vipps 12137

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse