Close Menu

– Jeg ble lyttet til av folk som visste hva jeg snakket om, forteller en av dem som bruker møteplassen på Kirketorget i Kongsberg. I dette nummeret av Magasinet Psykisk helse har vi reportasje fra en skadet by, ett år etter hendelsen med trusler og vold mot flere tilfeldige personer og drap på fem uskyldige mennesker. Samtaletilbudet på møteplassen
er laget etter IPS-modellen, Intentional Peer Support. Her handler det ikke om behandling, men om å snakke med likepersoner, andre som har hatt utfordringer og som kan forstå. Mange sliter, men er ikke flinke til å snakke om det, ifølge initiativtaker Ann-Mari Lofthus. Tilbudet på Kirketorget skal bøte på dette. Det er åpent for alle, krever ingen påmelding, henvisning eller diagnose. 

Å slite, og ikke klare å snakke om det, er Kongsberg-innbyggerne ikke alene om. Som temasidene i dette nummeret viser, er livet som bonde utfordrende for den psykiske helsen. Man blir i stor grad overlatt til seg selv, med alt fra traktorkjøring til dokumentasjonskrav, strøm- og dieselkostnader, for ikke å si vær og vind.  Mange er ensomme, depresjon forekommer nokså ofte, og det ene etter det andre gårdsbruket legges ned. Men det er også lyspunkter: Godt sosialt nettverk er det som påvirker bønders psykiske helse mest. Ikke helt ulikt situasjo­nen i Kongsberg, forteller forskere at ulike rammebetingelser henger sammen med livskvalitet og trivsel. Å løse problemer sammen styrker den psykiske helsen. 

Her har psykisk helsevern noe å lære: å løse problemer sammen. Jurist Veronica Fjeld har gått gjennom 100 vedtak om tvangsmedisinering, 50 før og 50 etter 2017, da psykisk helsevernloven ble forandret. Utgangspunktet hennes var å se om rettssikkerheten var blitt bedre etter lovendringen. Slike undersøkelser er viktige, for å belyse svært inngripende tiltak. Tvangsmedisinering er ikke å løse problemer sammen. Naturligvis skal frivillig behandling og -medisinering prøves først, men spørsmålet er om ikke tvangen også er et resultat av et helsevern som ikke har løst problemer i samarbeid med pasienten tidlig nok. •

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse