Close Menu

Artikkelen er eldre enn 5 år. Innholdet kan være utdatert. Red.

 

– Psykiatere skal kjenne til feokromocytom, som er omtalt eksplisitt i læreboken for leger som skal spesialisere seg i psykiatri. Sykdommen omtales også i et kurs i nevropsykiatri som er obligatorisk for alle leger som skal bli psykiatere, forteller Ulrik Malt, professor emeritus  ved avdeling for psykosomatisk medisin ved Universitetet i Oslo.

– Mange steder utføres første utredning av personer som ikke kan medisin. Når psykiateren senere kobles inn for behandling, stoler denne på den diagnosen, sier Malt. Han legger til at det også kan være en psykiater som har oversett feokromocytom.

– Når en sykdom er sjelden, er det også en risiko for at den overses. En psykiater bør være med på de første vurderingene i psykiatrien, det vil øke sjansen for at sjeldne tilstander som f.eks. feokromocytom oppdages, sier Ulrik Malt.

Ulrik Malt Psykiater

Psykiater Ulrik Malt, professor emeritus i psykosomatisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Bekymring

Norsk Psykiatrisk Forening er bekymret for slike hendelser som Jørgensens.

– Norsk psykiatrisk forening ønsker at alle første vurderinger i psykiatrien burde utføres av de mest erfarne spesialister i psykiatri og klinisk psykologi, sier Malt.

Foreningen arbeider for en ordning som vil innebære at psykiatere må delta på kurs og bestå prøver for å opprettholde godkjenningen. •

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!