Close Menu

- Psykiatere skal kjenne til feokromocytom

- Det kan være ulike grunner til at tilstanden til Pål Jørgensen ble oversett, blant annet mangel på psykiatere, sier Ulik Malt, leder av Norsk Psykiatrisk Forening.
Ulrik Malt, psykiater

Omtalt i læreboken

En psykiater bør være med på de første vurderingene i psykiatrien, det vil øke sjansen for at sjeldne tilstander som f.eks. feokromocytom oppdages, sier Ulrik Malt, psykiater og professor emeritus. (Foto: Ola Sæther)
- Psykiatere skal kjenne til feokromocytom, som er omtalt eksplisitt i læreboken for leger som skal spesialisere seg i psykiatri. Sykdommen omtales også i et kurs i nevropsykiatri som er obligatorisk for alle leger som skal bli psykiatere, forteller Ulrik Malt, professor emeritus  ved avdeling for psykosomatisk medisin ved Universitetet i Oslo. - Mange steder utføres første utredning av personer som ikke kan medisin. Når psykiateren senere kobles inn for behandling, stoler denne på den diagnosen, sier Malt. Han legger til at det også kan være en psykiater som har oversett feokromocytom. - Når en sykdom er sjelden er det også en risiko for at den overses.

Bekymring

Norsk Psykiatrisk Forening er bekymret for slike hendelser som Jørgensens. - Norsk psykiatrisk forening ønsker at alle første vurderinger i psykiatrien burde utføres av de mest erfarne spesialister i psykiatri og klinisk psykologi, sier Malt. Foreningen arbeider for en ordning som vil innebære at psykiatere må delta på kurs og bestå prøver for å opprettholde godkjenningen. •
Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.