Close Menu

– Hvorfor skrev du denne boken?

– Først møtte jeg en sykepleier på toget. Hun jobbet på et sykehjem og fortalte at hun så at de ga ut altfor mye medisiner og at de var for få ansatte. I tillegg så jeg en reportasje på tv om Åsgård psykiatriske sykehus, hvor de har et tilbud om medisinfri behandling. Det
pirret interessen min. Det er lite informasjon om at den sterke økningen i medisiner skyldes bakenfor­liggende teorier som det hersker strid om. 

– Du skriver at vi lever i pillenes tid. Lever vi ikke også i en tid hvor vi er rekordfriske og lever rekordlenge? 

– Jo, men det er tydelig at vi har så mye oppmerksomhet på sykdom i vår tid. Vi ser en økning av depresjon hos ungdom, vi kan lure på hva det skyldes. Kanskje vi er for opptatte av sykdom, kanskje det som før var å oppleve motstand i ungdomstiden nå blir kalt sykdom? 

– Det er grunnleggende to ulike måter å forstå psykisk lidelse på, skriver du, som en biologisk målbar sykdom eller som mangetydig, subjektiv lidelse knyttet til sosiale faktorer. Hvilken tror du vinner fram?

– Det kan virke som om det varierer historisk. Lobotomien var jo en tydelig biologisk forståelse, men så på 1970- og 80-tallet kom ideen om terapeutiske samfunn. Nå er vi tilbake til en biologisk forståelse, med en voldsomt høy bruk av legemidler. Sykdomsmodellen i dag er først diagnose, så medisiner. Likevel viser mye forskning at for eksempel schizofreni ikke er en diagnose det er gunstig å behandle med legemidler over lang tid. Nye studier fra Danmark viser også miljøets betydning, å vokse opp med grønne områder reduserer risikoen for schizofreni. 

– Noe forskning viser at legemidler mot psykiske lidelser hjelper, annen forskning at det ikke hjelper. Hva skal vi som vanlige legfolk tro på?

– Alle er enige om at legemidler som hjelper, hjelper i en periode og i akutte tilfeller. Men altfor mange blir gående på medisinen i år etter år. Det er også en utfordring at psykiatriske legemidler er så vanskelig å slutte med. Det er her medisinfritt behandlingstilbud kan gi hjelp til å trappe ned.

– I boken spør du om vi kan håpe å bygge en kultur med mer moderat medisinbruk. Hva er svaret?

– Jeg håper vi kan det. Vi ser motkrefter som er i gang. Mange leger leter febrilsk etter fysiske årsaker, og belønnes med prisoverrekkelser. Men psykologene jobber i det stille, de forteller sjelden om fantastiske resultater. Jeg vil utfordre dem til å fortelle mer. •

Bio Åse Dragland (70)
Arrow
  • Journalist, forfatter
  • Aktuell: Utgitt Medisinering med bismak – Om forbruket av medisiner i psykiatri, eldreomsorg og ADHD-behandling
  • Bor i Trondheim
×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!