Close Menu

I oktober 2020 leverte en prosjektgruppe ved Sykehuset Innlandet en rapport. Der kom de fram til at «det er viktig å se barn og unge i deres kontekst og møte dem med tjenester tilpasset både familier, individ, skoler og nettverk». Gruppen anbefalte såkalt arenafleksible tjenester. På mer forståelig norsk betød dette nedlegging av døgntilbudet Kringsjåtunet, overføring av midler og personer til Sanderud på Hamar og en del fagfolk i bil rundt omkring i hele fylket. Dette skulle gjelde fra august i år. 

Antall døgnplasser i psykisk helsevern ble redusert fra 5980 i 1998 til 3348 i 2019. Men i 1998 var vi 4,5 millioner her til lands, nå er vi 5,3. Derfor blir minskningen enda større enn den ser ut. Nedbyggingen har vært villet, og til dels med gode hensikter, fordi psykisk helsevern har en beklagelig historie med å stue vekk mennesker i uoverskuelig tid. Men så går det for langt. 

– Politikere forstår ikke hvor syk man kan bli, sa en lege nylig, i forbindelse med et behov for innleggelse av en pasient. Det er ikke enkelt å skaffe en plass til en som har psykose, som ikke er farlig og ikke selvmordstruet, og kanskje ikke vil ha hjelp en gang. Men som virkelig trenger det.

Fag- og interessemiljøer har ropt varsku lenge om for få plasser, for lange ventetider og for lite variasjon i tilbudet.  

Etter en intens kamp fra engasjerte parter ble Kringsjåtunet likevel ikke en del av nedleggingshistorien. En stortingspolitiker blandet seg inn og Stortinget vedtok å opprettholde tilbudet. Det var få dager etter at Stortinget vedtok å stanse all nedbygging av sengeplasser i psykiatrien. Mange advarsler førte fram. 

– Det gikk bra med alle som var innlagt her, sier Christina Nøss i reportasjen fra Kringsjåtunet i dette magasinet. Utsagnet var ikke en del av bakgrunns­materialet i rapporten, men en annen måte å se virkeligheten på. 

Det er gledelig at Stortinget satte en fot i bakken og stoppet nedbyggingen av sykehushjelp til syke personer. Forhåpentligvis følges det opp av mer kunnskap og bedre tilbud til alle som trenger hjelp av spesialister. •

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!