Close Menu

– Hvis jeg spør deg hvem du er, vil du sannsynligvis svare med hva du heter, familien din, hva du jobber med og kanskje hva slags utdanning du har. Utdanning og arbeid er vesentlige deler av vår følelse av hvem vi er, sier Arne Holte. 

Han legger til at identitet er følelsen av å være den samme over tid, på tvers av relasjoner og situasjoner. Når vi mister jobben, mister vi også en av kildene til vår følelse av identitet.

Holte har arbeidet i en årrekke med psykisk folkehelse og har laget en manual for god psykisk helse, kalt «De sju psykiske helserettighetene». Retten til en følelse av identitet og selvrespekt er en av disse. De andre er retten til følelse av mening i livet, mestring, tilhørighet, trygghet, deltakelse og fellesskap. 

Trygghet og mening

Jobben kan være knyttet til alle disse kildene. 

– De fleste av oss jobber for å tjene penger. Det gir trygghet og muligheter. Men det er mange andre grunner til å jobbe også. Jobben kan gi oss en følelse av deltakelse, at vi gjør noe som betyr noe for andre, for eksempel renhold. Hvem klarer seg uten renhold? Jobben gir også følelse av fellesskap, noen å dele erfaringer med. 

Mange finner en god følelse av mestring i jobben. 

– I tillegg gir jobben mange av oss en følelse av mening i livet. Vi blir del av noe som er større enn oss selv og det er noen som trenger oss. Når du blir arbeidsløs, kan du lett få følelsen av at ingen trenger deg lenger, sier Holte. 

Portrett av Arne Holte

UTFORDRING: – Mye faller bort, hvis man mister jobben, men man kan finne kilder til god psykisk helse andre steder også, sier Arne Holte. 

Meningsfull fritid

På spørsmål om hva man kan gjøre selv, svarer Arne Holte at det beste er å komme seg i jobb igjen.

– Og hvis det ikke lar seg gjøre?

– Jobben er ikke den eneste kilden til god psykisk helse. Hvis du for eksempel er god til å spille bridge, er det en del av det du er, eller om du er god til å snekre, kan du hente mye psykisk helse ut av det. Mange aktiviteter kan gi deg følelse av identitet, mening, mestring, tilhørighet, trygghet og fellesskap.

Statistikk viser at jo lenger man har vært utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme inn igjen.

– Man kan være for syk, eller ha funksjonshemming som gjør det umulig å jobbe. Men det fins også sosiale barrierer som gjør det vanskelig å komme tilbake.

Disse har med forventninger og press å gjøre, sier han.

– Vi «skal» være i arbeid, samfunnet forventer det av oss. Er vi ikke det, er det lett å skamme seg. Å måtte forklare andre hvorfor vi har vært ute av arbeid er også vanskelig. I tillegg vil noen ha skyldfølelse, fordi andre må gjøre jobben imens. Dette er hindringer som ligger hos oss selv. Det gjelder å komme over dem og rette ryggen. Har man vært syk, så har man vært syk, det er en grei sak.

Syk av jobb

Alle arbeidsplasser er likevel ikke like helsebringende.

– Undersøkelser har vist at det er faktisk bedre å være arbeidsløs enn å gå på jobb, hvis den har lav psykososial kvalitet. Men heldigvis har de fleste arbeidsplasser i Norge et godt psykososialt miljø, sier Holte.

Elementer som gjør deg syk, er blant annet liten sosial støtte.

– Arbeidsplasser hvor det er høye krav til deg samtidig som du har liten kontroll over det du skal gjøre, altså liten sammenheng mellom mål og midler, gir en oversykelighet, spesielt depresjon. Hvis det i tillegg er liten sosial støtte, stadige endringer i organisasjonen, mye usikkerhet rundt jobben og midlertidige ansettelser, er risikoen for sykdom høy. Det gjelder altså ikke bare å komme i jobb, det må også være god psykososial kvalitet på arbeidsplassen. 

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse